Informācija par NĪN maksājumiem

Informācija par NĪN maksājumiem

Skrundas novada pašvaldība līdz 2020. gada 15. maijam nepiemēros nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk-NĪN) nokavējuma naudas aprēķināšanu NĪN maksājumiem par 2020. gada 1. ceturksni, kuru maksāšanas termiņš iestājas 31.03.2020, ja šis maksājums nav veikts ārkārtas situācijas dēļ.

Pašvaldības kase Skrundā un pagastos strādā dežūrrežīmā. Aicinām iedzīvotājus maksājumus veikt elektroniski. Ja tas nav iespējams, lūdzam sazināties pa tālr. 63350459.