Kuldīgā diskutē par prioritāri sakārtojamajiem autoceļiem Kurzemē administratīvi teritoriālās reformas kontekstā

Kuldīgā diskutē par prioritāri sakārtojamajiem autoceļiem Kurzemē administratīvi teritoriālās reformas kontekstā

Šī gada 19. augustā Kuldīgā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki diskutēja ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem par prioritārā pasākuma 2021., 2022. un 2023. gadam “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” virzību un citām aktualitātēm.

Diskutējot ar VARAM un VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem, Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji norādīja, ka vairāk nekā puse iepriekš reģiona līmenī iesniegto priekšlikumu par prioritāri pārbūvējamajiem un atjaunojamajiem valsts un vietējiem autoceļu posmiem ņemti vērā, tomēr atsevišķi priekšlikumi par vairāku ceļa posmu uzlabošanu Saldus un topošajā Dienvidkurzemes novados VARAM veidotajā sarakstā nav iekļauti, kaut arī šo ceļu sakārtošana ir nozīmīga Kurzemes iedzīvotāju mobilitātei. Lai gan VARAM pārstāvji norādīja, ka, sagatavojot prioritāri sakārtojamo autoceļu sarakstu, ņemta vērā aktualizētā informācija par plānotajiem autoceļu remonta risinājumiem citās programmās, reģionālo centru sasniedzamība, kā arī pieejamais finanšu apjoms, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome vienojās vēlreiz caurskatīt informāciju par autoceļu attīstības plāniem Kurzemes reģionā dažādu programmu kontekstā, lai pieņemtu gala lēmumu par turpmāko rīcību. VARAM sagatavotais prioritāri sakārtojamo autoceļu saraksts paredz Kurzemes reģionā ieguldīt gandrīz 54 miljonus eiro, kas tiktu izmantoti autoceļu sakārtošanai aptuveni 137 kilometru garumā.

Sēdes turpinājumā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki pauda atzinību Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas darbam 2020.gada pirmajā pusgadā gan pamatfunkciju  - reģiona plānošanas, pieaugušo izglītības veicināšanas, līdzdalības sabiedriskā transporta organizēšanā, saimnieciskās darbības veicināšanas, remigrācijas un kultūras programmas koordinēšanas – izpildē, gan ES finansējuma piesaitē reģionam. Kurzemes plānošanas reģions šobrīd īsteno 13 projektus dažādās ES programmās, no tiem 4 projekti uzsākti šogad.

Sēdes noslēgumā  tās dalībnieki iepazinās ar aktualitātēm Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē. Šobrīd ir izveidotas attīstības programmas vadības un izstrādes darba grupas, kā arī turpinās darbs pie pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas un stratēģiskās daļas izstrādes. No 1.jūnija līdz 30.jūnijam tika organizēta kurzemnieku aptauja ar mērķi – izzināt galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificēt izaicinājumus. Savukārt  vasarā un rudenī turpināsies tematisko darba grupu organizēšana, lai ar ekspertiem un interesentiem diskutētu par izaicinājumiem dažādās Kurzemei nozīmīgās jomās un to iespējamajiem risinājumiem.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020.gada 19.augusta sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas apvieno 20 pašvaldības: 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa pilsētas – Liepāju un Ventspili.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai

Laura Homka

Kurzemes plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste

laura.homka@kurzemesregions.lv