Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas paziņojums

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II. nodaļu „Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinātu 2022. gada 14. SAEIMAS vēlēšanas, kas notiks 2022.gada 1. oktobrī tiek izsludināta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās sekojošos Kuldīgas novada  vēlēšanu iecirkņos:

• ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov. Nr. 551

• "BANGAS" - 2 "Bangas"-2, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov. Nr. 557

• 2. VIDUSSKOLA Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov. Nr. 548

• ATPŪTAS CENTRS "Atpūtas Centrs", Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov. Nr. 560

• BITĪTE "Bitīte", Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov. Nr. 559

• BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas nov. Nr. 567

• ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov. Nr. 552

• ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE "Skolas Nams", Īvande, Īvandes pag., Kuldīgas nov. Nr. 554

• KABILES PAGASTA PĀRVALDE "Spārītes", Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov. Nr. 555

• ĶIKURU PASTS Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov. Nr. 570

• KULDĪGAS VIEGLATLĒTIKAS MANĒŽA Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas nov. Nr. 546

• KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov. Nr. 556

• LU KULDĪGAS FILIĀLE Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov. Nr. 549

• PADURES PAGASTA PĀRVALDE "Arāji", Padure, Padures pag., Kuldīgas nov. Nr. 561

• PAGASTMĀJA "Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov. Nr. 553

• PELČU PAGASTA PĀRVALDE "Pagastlejas", Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov. Nr. 562

• RENDAS PAGASTA PĀRVALDE "Vīgneri", Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov. Nr. 564

• RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas nov. Nr. 565 

• SĀKUMSKOLA "Sākumskola", Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov. Nr. 563

• SERMĪTES INTEREŠU CENTRS "Sermītes Skola", Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov. Nr. 558

• SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas nov. Nr. 550

• SNĒPELES TAUTAS NAMS "Pagastmāja", Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov. Nr. 568

• TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE "Gundegas 1", Turlava,Turlavas pag., Snēpeles pag., Kuldīgas nov. Nr. 569 

• VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS “Gaismas”, Vārmes pag., Kuldīgas nov. Nr. 571

• VIDUSSKOLA Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov. Nr. 547

Saskaņā ar iepriekšminēto likumu katra politiskā partija, vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa ( ne mazāk. kā 10 vēlētāji), vai novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk, kā septiņus kandidātus.

Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai e-pastā, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi VELESANAS@KULDIGA.LV, vai vietējā pagasta pārvaldē līdz 2022. gada 10.augustam, izpildot pieteikuma veidlapu (saņemamas novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs), kā arī Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv atbilstoši Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6., 7., 8. pantam.

  • Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma (likuma 8.pants).
  • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi ( likuma 8. pants)

Informācija pa telefoniem                                                                      

Novada VK priekšsēdētāja: I. Ozola, tālr. nr. 633 23561, mob. tālr. 27020961
Novada VK sekretāre: I. Firsova, tālr. nr. 633 20216, mob. tālr. 27020964.

PIETEIKUMA ANKETA