Plānoto notikumu kalendārs no 19. līdz 25. decembrim

Plānoto notikumu kalendārs no 19. līdz 25. decembrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, maksājumu apliecinošs dokuments par kurināmā iegādi un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

 

Pirmdien, 19. decembrī

11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Neredzīgo  biedrības  Kuldīgas nodaļas pasākumā. Norises vieta – Kuldīgas Baptistu draudzē, Mucenieku ielā 21, Kuldīgā.

17.00 sabiedrības informēšanas pasākums par Upes ielas un Mazās Upes ielas pārbūvi un Pasta ielas, Jelgavas ielas posma no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

 

Otrdien, 20. decembrī

13.00 Kuldīgas novada domes vadība piedalās Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes Valtaiķu nodaļas Ziemassvētku pasākumā. Norises vieta – aprūpes nams “Valtaiķi”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas nov.

 

Trešdien, 21. decembrī

11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Kuldīgas invalīdu biedrības Ziemassvētku pasākumā. Norises vieta – Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Kuldīgas nov.

 

Ceturtdien, 22. decembrī

10.00 Kuldīgas novada domes vadība piedalās Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes Kuldīgas nodaļas Ziemassvētku pasākumā. Norises vieta – Aizputes ielā 22C, Kuldīgā

10.00 Kuldīgas novada domes vadība piedalās Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes Skrundas nodaļas Ziemassvētku pasākumā. Norises vieta – Aizputes ielā 22C, Kuldīgā

10.45 Kuldīgas novada domes vadība piedalās Sarkanā krusta sociālas aprūpes un rehabilitācijas centra “Venta” Ziemassvētku pasākumā. Norises vieta – Graudu ielā 21, Kuldīgā.

14.00 Kuldīgas novada domes sēde. Norises vieta – Adatu Fabrikā, Kalpaka ielā 4, Kuldīgā.

No 12.00 līdz 17.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS