Rudbāržu pagasta pārvalde aicina darbā ēku un teritorijas pārzini

Rudbāržu pagasta pārvalde aicina darbā ēku un teritorijas pārzini

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.nr.90000035590, Rudbāržu pagasta pārvalde izsludina pieteikšanos uz vakanto Ēku un teritorijas pārziņa amatu

Galvenie darba pienākumi:

  •  Veikt Rudbāržu ēku, palīgēku un teritorijas pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, nodrošināt ēku un tiem funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, veikt sanitāro apkopi un labiekārtošanu;
  •  Veikt teritorijas slaucīšanas, sniega un lapu tīrīšanas darbus, sniega izvešanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, zāles pļaušanas darbus;
  •  Plānot un kontrolēt saimniecisko resursu izlietojumu.

 

Atalgojums:

673 EUR pirms nodokļu nomaksas

Pieteikšanās: personīgi pagasta pārvaldē vai pa tālruni: 26318119 ( Inese Ivāne)

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

  • izglītības dokumentu kopijas
  •  CV

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Kuldīgas novada  Rudbāržu pagasta pārvaldē (Centra iela 4, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads),  vai pa tālruni 26318119 (Inese Ivāne) līdz 31.08.2022.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi.