Skrundā viesojas kolēģi no Kazdangas pagasta pārvaldes

Skrundā viesojas kolēģi no Kazdangas pagasta pārvaldes

Ceturtdien, 27. augustā, Skrundas novada pašvaldībā viesojās kolēģi no Kazdangas pagasta pārvaldes.

Vizītes mērķis bija tikties ar Skrundas novada pagastu pārvalžu vadītājiem, kā arī ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci un pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu, lai dalītos pieredzē un apskatītu Skrundā un Rudbāržu pagastā paveikto. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar dažādu projektu īstenošanu, gaidāmo novadu reformu, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darba organizēšanu pagastos. Tika apspriesta arī deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas gaita Nīkrāces pagastā, Rudbāržu muiža, kurā Aizsardzības ministrija veidos Baltijā pirmo kadetu skolu, un militārais poligons “Mežaine”, kurš arī nodots Aizsardzības ministrijai. Izpilddirektors Guntis Putniņš informēja par aktuālo situāciju uzņēmējdarbībā Skrundas pagastā, par bijušās Jaunmuižas skolas ēku, kurā uzņēmējiem paveras plašas iespējas, jo šeit ir visa nepieciešamā infrastruktūra.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece izrādīja domes telpas, tirgus laukumu un “Skrundas klēti”, viesi apskatīja arī kultūras namu un bērnu rotaļu laukumu aiz tā, kā arī bērnudārzu “Liepziediņš”, ugunsdzēsēju depo un noslēgumā kopā tika izstaigāta pastaigu taka līdz Ventas kalnam un “čigānu” pirtij.

Paldies Kazdangas pagasta pārvaldei par viesošanos un iespēju dalīties pieredzē!

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste