Skrundas novada aktualitātes no 23. līdz 29. martam

Skrundas novada aktualitātes no 23. līdz 29. martam

24. marts, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

26. marts, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē, Lielā ielā 1A, notiks Skrundas novada domes sēde.
 • Skrundas novada pašvaldība informē, ka līdz 14. aprīlim Skrundas novadā ir atcelti visi publiskie pasākumi, tostarp koncerti, izrādes, kino demonstrējumi, sporta pasākumi, piemiņas pasākumi u.c.
 • Pagastu pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar pagasta pārvaldes vadītājiem saziņa caur e-pastiem vai tālruņiem: Nīkrāces pagasta pārvalde – 26665663, Raņķu pagasta pārvalde – 28319185, Rudbāržu pagasta pārvalde – 26318119.
 • Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs klientus klātienē nepieņem. Izņēmums – ja nepieciešams saņemt apbedīšanas pabalstu, bērna piedzimšanas pabalstu vai iesniegt slimības lapu. Citos jautājumos aicinām sazināties telefoniski 63331555, 66954849, pa pastu Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, vai e-pastā dome@skrunda.lv; skrunda@pakalpojumucentri.lv.
 • Dzimtsarakstu nodaļa klātienē veiks neatliekamās funkcijas – miršanas faktu reģistrāciju un dzimšanas faktu reģistrāciju. Tālrunis saziņai: 63350453, 25611098, e-pasts: dace.gravele@skrunda.lv.
 • Skrundas novada aprūpes namā “Valtaiķi” un Veselības un sociālās aprūpes centrā izsludināta karantīna un apmeklētāji netiek ielaisti.
 • Veselības un sociālās aprūpes centra dienas stacionārs uz ārkārtas stāvokli ir slēgts un jaunus pacientus neuzņems.
 • Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes no 16.03.2020. nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikts, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
 • Ar 23. martu Skrundas novada izglītības iestādēs mācību process notiek attālināti.
 • Bibliotēkas aicina lasītājus, kuriem kādi izdevumi ir ļoti nepieciešami, tos var pasūtīt, zvanot uz bibliotēkas tālruni darba laikā. Sestdienās un svētdienās visas bibliotēkas slēgtas. Reizi nedēļā ar pašvaldības transportu pasūtītās grāmatas tiks nogādātas līdz lasītājam. Atgādinām par iespēju grāmatas lasīt attālināti pieslēdzoties e-grāmatu bibliotēkai https://www.3td.lv/.
 • Pašvaldības kase Skrundā un pagastos strādā dežūrrežīmā. Aicinām iedzīvotājus maksājumus veikt elektroniski. Ja tas nav iespējams, lūdzam sazināties pa tālr. 63350459. Skrundas novada pašvaldība līdz 2020. gada 15. maijam nepiemēros nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk-NĪN) nokavējuma naudas aprēķināšanu NĪN maksājumiem par 2020. gada 1. ceturksni, kuru maksāšanas termiņš iestājas 31.03.2020, ja šis maksājums netika veikts ārkārtas situācijas dēļ.
 • Sociālais dienests aicina iedzīvotājus iespēju robežās risināt pakalpojumu saņemšanas iespējas attālināti un sazināties ar dienesta darbiniekiem pa tālruni vai e-pastu, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādē klātienē. Katrs gadījums tiks izskatīts individuāli. Informāciju iespējams atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm, Kalēju ielā 4, Skrundā. Tālr. 63331296, e-pasts: socdienests@skrunda.lv.
 • Bāriņtiesa klientu apkalpošanu nodrošinās elektroniski un telefoniski. Izņēmuma gadījumā (krīzes situācija) iespējama klientu apkalpošana klātienē, bet tikai pēc iepriekšējas vienošanās. Iesniegumus, sūdzības, atbildes vēstules u.c. dokumentus aicinām iedzīvotājus iesniegt, sūtot pa pastu – uz adresi Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, elektroniski uz barintiesa@skrunda.lv, vai ievietojot pastkastītē pie ēkas Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, vai pastkastītēs pie pagastu pārvaldēm.
 • Pašvaldības policiju par konstatētajiem pārkāpumiem var informēt attālināti pa e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv vai pa tālruni: 63331154, 29106501, 29446270; steidzamos gadījumos zvanīt visu diennakti 110. Personām, kurām piemērots drošības līdzeklis "Policijas kontrole" vai "Pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē", pieņemšanas kārtība nemainās, iepriekš sazinoties ar pašvaldības policiju.
 • Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni  63350454, 26355729 vai e-pastu: kaspars.upenieks@skrunda.lv.
 • SIA “Skrundas komunālā saimniecība” klientu apkalpošana notiks attālināti,  tālrunis saziņai - 63331258, e-pasts - pasts@sks.lv, sazināties iespējams arī ar pasta starpniecību vai atstājot informāciju pastkastē pie ieejas durvīm ēkā Stūra ielā 7, Skrundā. Tiek atceltas plānotās darbības un pasākumi: māju sapulces, remontdarbi, ūdens skaitītāju apsekošanas u.c., izņemot avārijas situāciju novēršanu.
 • Skrundas autoosta un Skrundas tirgus darbojas ierastajā režīmā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808