Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 30. jūlija līdz 5. augustam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 30. jūlija līdz 5. augustam

30. jūlijs, pirmdiena

 • No 1. jūlija līdz 10. augustam Skrundā un pagastos tiks veikti ielu apgaismojuma tehniskās apkopes darbi, apgaismojums tiks izslēgts visos pagastos un Skrundas pilsētā (izņemot A9 un tai pieguļošo ielu apgaismojumu). Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!
 • Bibliotēku vadītāju atvaļinājuma laikā no 2. jūlija līdz 3. augustam slēgtas Raņķu un Antuļu bibliotēkas.
 • No 16. jūlija Nīkrāces bibliotēkā skatāma bērnu zīmējumu izstāde “Dāvana manam pagastam”.
 • No 30. jūlija līdz 3. augustam Skrundā notiks biedrības “Ventas krasti” radošās darbnīcas “Vasaras skoliņa”. AFIŠA

31. jūlijs, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

1. augusts, trešdiena

 • No 1. līdz 7. augustam notiks vasaras dienas nometne “Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu”. AFIŠA

3. augusts, piektdiena

 • Plkst. 18.00 Skrundā, Skrundas vidusskolas smilšu laukumos, notiks MIX komandu sacensības pludmales volejbolā 2:2. AFIŠA

5. augusts, svētdiena

 • Plkst. 13.00 kapu svētki Sprīžu kapos.
 • Plkst. 14.00 kapu svētki Vecsieksātes kapos.
 • Plkst. 15:00 kapu svētki Bākūžu kapos.

Citas ziņas:

 • Skrundas vidusskola uzņem audzēkņus 10. klasē. Dokumentu pieņemšana līdz 20. augustam, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00. Vidusskola piedāvā pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmas, vidējās izglītības programmā iespēja izvēlēties humanitārā un sociālā virziena programmu, kā arī pamatizglītības un vidējās izglītības profesionālā virziena programmu “Valsts aizsardzības mācība”. Skola piedāvā arī JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu, komercizglītības projektu “Esi līderis!”, no 18 gadiem iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Sīkāka informācija pa tālruni 63331287.
 • No 30. jūlija līdz 3. augustam Skrundā radošās darbnīcas bērniem “Vasaras skoliņa”. Organizē biedrība “Ventas krasti”, tālr. 29427990 (Inese Ivāne).
 • No 1. līdz 7. augustam Nīkrācē radošās darbnīcas bērniem “Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu!”. Organizē biedrība “Nīkrācnieki”, tālr. 26665663 (Ilona Rītiņa).
 • No 6. līdz 10. augustam Skrundā radošās darbnīcas bērniem “Skrundas ziķeris”. Organizē biedrība “Soma”, tālr. 26353621 (Iveta Labunska).
 • No 13. līdz 17. augustam Skrundā, Raņķos, Nīkrācē, Rudbāržos un Jaunmuižā norisināsies veselības nometnītes bērniem. Sīkāka informācija mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Kalendārs.

Kapu svētki Skrundas novada kapsētās:

Rudbāržu pagasta kapsētās

5. augusts

13.00 – Sprīžu kapos

14.00 – Vecsieksātes kapos

15.00 – Bākūžu kapos

Skrundas pagasta kapsētās

11. augusts

11.00 – Pastaru kapos

12.00 – Klūgu kapos

12. augusts

15.00 – Dobeļu kapos

16.00 – Vadžu kapos

Skrundas pilsētas kapsētās

11. augusts

13.00 – Sila kapos

14.00 – Baznīcas kapos

Raņķu pagasta kapsētās

12. augusts

12.00 – Irbes kapos

13.00 – Priednieku kapos

 

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Sandris Kuzmickis, Skrundas novada pašvaldības IT administrators

E-pasts: sandris.kuzmickis@skrunda.lv

Tālrunis: 26119570