Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 23. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā

Domes sekretāre

E. Nudiena

154

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre