Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 13. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par Skrundas tirgus kompleksa, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu pārvaldīšanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš

213

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre