Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 22. februārī plkst. 17.15 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par mācību procesa organizēšanu Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolā

Izglītības nod.vad.

I. Flugrāte

23