Pašvaldība atbalstīs kultūras jomas biedrības un nodibinājumus

23. februāra Kuldīgas novada domes sēdē nolemts, ka 2023. gadā finansiāli atbalstīs 24 kultūras jomas biedrības un nodibinājumus, kā arī to rīkotus pasākumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 25 000 eiro.

Finansējumu piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir atbalstīt juridiskās personas, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība ir kultūras joma un kas nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, veicina sabiedrības jaunradi un radošumu, veicina Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību, kā arī sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību.

Pašvaldības finansiāls atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, un kultūras pasākumiem 2023. gadā

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums EUR

Izstāžu zāles "Līvija" pasākumu atbalstam

560

Biedrības "Līvija" darbības atbalstam

1090

Biedrības "Čaupe" darbības atbalstam

650

"Padures mozaīka", rīko SIA "Gutshaus"

1000

Laikmetīgās mākslas izstāde Padures muižā, rīko SIA "Gutshaus"

1000

Labdarības koncerts "Torņu sasaukšanās", rīko Vārmes pagasta attīstības biedrība "Vārme"

700

Atbalsts biedrībai "Kuršu brīvciemi"

870

"Kuršu ķoniņu mākslinieciskās izpausmes", rīko biedrība "Kuršu brīvciemi"

700

Atbalsts nodibinājumam “Demokrātijas fonds”

450

Muzikāls stāsts Sv. Annas baznīcā kopā ar Uldi Marhilēviču un Ditu Lūriņu, rīko Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze

1450

"Demokrātijas kafejnīca 2023", rīko nodibinājums “Demokrātijas fonds”

1000

Biedrības "Padure" darbības atbalstam

700

Kapelu saiets Snēpelē, rīko Snēpeles mūzikas biedrība "Kā ir, tā ir"

600

Pētera ielas svētki "Pēterdiena Miķeļos", rīko biedrība "MESS"

200

Biedrības "Snēpeles deju kolektīvs" atbalstam

300

Saulrieta vakari Nīkrācē, rīko Biedrība "Curonica"

700

"Underground Kuldīga", rīko Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība "Sprādziens"

800

"Gleznot prieks" "Uzmanību - stensils", rīko biedrība "Mākslas centrs Pēda"

800

Cirks dabā, rīko biedrība "SlacklineLV"

1400

 Keramikas gaismas objektu izstāde Kuldīgas Vecajā Rātsnamā & kultūrtelpā Planīca KAISME, rīko biedrība “Mākslas horizonti”

500

Atbalsts biedrības "Suitu kultūras mantojums" darbībai

500

Festivāls “Kurzemes fotodienas Kuldīgā’2023", rīko biedrība “Mākslas un Tehnoloģiju Centrs”

800

Sestais Latvijas dūdenieku saiets suitos, rīko biedrība “Suitu kultūras mantojums”

800

Vasaras vakara koncerts, rīko biedrība "Cantare"

800

Kuldīgas dejotāju biedrības darbības atbalsts

470

Biedrības “Alsungas viedais ciems”
darbības nodrošināšana

310

"Radošais pikniks ģimenēm", rīko biedrība “Alsungas viedais ciems”

300

Izrāde pēc Latvijas Republikas Satversmes motīviem “Deķis”, rīko Nodibinājums “Demokrātijas fonds”

800

"Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē", rīko biedrība "Curonica"

700

Rudbāržu pagasta teātra festivāls, rīko biedrība "Šēra"

700

Biedrības "Kūrava" atbalstam

400

"Alsungas jauniešu diena'23", rīko biedrība "Liepu ielas radošais kvartāls"

950

Li Bond personālizstāde "Detektīvs" Laidu muižas pilī, rīko biedrība "Give and Get"

1000

11. Kurzemes rokdarbnieku saiets Alsungā, rīko biedrība "EKC Suiti"

1000

KOPĀ

25 000