PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 26. marta līdz 2. aprīlim

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 26. marta līdz 2. aprīlim

Līdz 3. aprīlim pieteikšanās pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši”. Konkursu pašvaldība organizē jau 16. reizi, finansiāli atbalstot novada biedrības, nodibinājumus un iedzīvotāju grupas.

Līdz 27. martam pieteikšanās Ēnu dienai, kas norisināsies 5. aprīlī. Pieteikšanās mājaslapā www.enudiena.lv. Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševska būs iespēja ēnot 6. aprīlī.

Pirmdien, 27. martā

10.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Ineses Astaševska piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā darba grupā “Bērncentrēts un cilvēkresursu efektīvs skolu tīkls”. Norises vieta – Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2 Rīgā.

11.00 Kuldīgas pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga un Attīstības aģentūras vadītāja Dace Šēle piedalās Reģionālo attīstību centru apvienības ārkārtas valdes sēdē. Norises vieta – videokonferences režīmā.

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Ineses Astaševska piedalās Latvijas Pašvaldību savienības organizētājā pašvaldību vadītāju vizītē pie Latvijas valsts prezidenta Egila Levita. Norises vieta – Rīgas pilī, Pils laukums 3, Rīgā.

13.00 Kuldīgas novada pašvaldība rakstiskā nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā.

13.15 Kuldīgas novada pašvaldība rakstiskā nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma “Lēnu ganības”, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā.

13.30 Kuldīgas novada pašvaldība rakstiskā nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma “Akoti”, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā.

13.45 Kuldīgas novada pašvaldība rakstiskā nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma “Sērdieņi”, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā.

14.00 Kuldīgas novada pašvaldība rakstiskā nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”, Alsungas pagastā, Kuldīgas novadā.

Otrdien, 28. martā

14.00 Kuldīgas novada domes piemiņas dāvanu – sudraba karotīšu pasniegšana jaundzimušajiem. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.

17.30 ikgadējā iedzīvotāja sapulce Īvandes pagastā, piedaloties Kuldīgas novada domes vadībai. Norises vieta – Īvandes muižas zālē, Īvandē, Kuldīgas nov.

Trešdien, 29. martā

10.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa apmeklē pasākumu Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu vadībai un sociālo pakalpojumu sniedzējiem “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, pieejamā infrastruktūra un iespējas ilgtspējas nodrošināšanai Kurzemes reģionā”. Norises vieta –  Avotu iela 12, Saldū, Saldus nov.

11.00 Kuldīgas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēde. Norises vieta – Nekustamo īpašumu nodaļā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar pašvaldības kapitālsabiedrības “Kuldīgas siltumtīkli” darbiniekiem. Norises vieta – Kuldīgas siltumtīkli, Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.

Ceturtdien, 30. martā

14.00 Kuldīgas novada domes sēde. Norises vieta – Skrundas kultūras namā, Lielā iela 1A, Skrundā, Kuldīgas nov.

17.00 ikgadējā iedzīvotāja sapulce Skrundā, piedaloties Kuldīgas novada domes vadībai. Norises vieta – Skrundas kultūras namā, Lielā iela 1A, Skrundā, Kuldīgas nov.

17.30 Kuldīgas novada pašvaldības policija priekšnieks Kaspars Šabāns piedalās Aizsardzības ministrijas seminārā “Sabiedrības funkcionēšana krīzes un konflikta laikā”. Norises vieta – Talsu tautas namā, Lielā iela 19/21Talsos, Talsu nov.

Piektdien, 31. martā

11.00 Kuldīgas novada domes vadība pieredzes apmaiņās vizītē tiekas Ādažu vidusskolas vadību. Norises vieta – Ādažu vidusskolā, Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu nov.

14.00 Labklājības ministrijas konkursa “Gada balva sociālajā darbā 2022” svinīgajā pasākumā apbalvos Kuldīgas sociālā dienesta darbinieci Ligitu Bergmani. Norises vieta – “Hotel Bergs Suites”, Elizabetes iela 83/85, Rīgā.

Sestdien, 1. aprīlī

No 11.00 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Svētdien, 2. aprīlī

2. aprīlī 12.00 akcija “Pusdienas tēja pie Ēvalda Valtera”. Norises vieta – pie Ē. Valtera pieminekļa, Baznīcas ielā 5, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS