Skrundas novada ārkārtas domes sēde

29. martā pl. 10.00 Skrundas novada ārkārtas domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ.Nr.
1. Par Būvvaldes vadītāja pieņemšanu darbā Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 68