Aicina iesaistīties ideju domnīcā par jaunā Kuldīgas novada attīstību

Aicina iesaistīties ideju domnīcā par jaunā Kuldīgas novada attīstību

Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties ideju domnīcā par jaunā novada attīstības vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm. Ideju domnīca norisināsies trešdien, 28. jūlijā, no 9.00 – 11.00 tiešsaistē ZOOM platformā.

Darba kārtībā:

  • uzklausīsim kopsavilkumu par esošo situāciju, līdzšinējo novadu vīzijām un attīstības mērķiem, prioritātēm;
  • diskutēsim par jaunizveidotā novada vīziju, attīstības mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm.
  • formulēsim, ko vēlamies sasniegt vidēja termiņa rīcībās.

Domnīcas gaitā iepazīsim Kuldīgas novada esošo situāciju, izaicinājumus un stiprās puses. Izskatīsim, kādi attīstības virzieni turpmākajiem gadiem ir nosprausti nacionālajos un reģionālajos attīstības dokumentos, kas tieši ietekmēs Kuldīgas novada attīstību. Domnīcas gaitā paredzēts izteikties par iekļauto novadu attīstības vīzijām un kopā formulēt, kādu vēlamies redzēt Kuldīgas novadu 2046. gadā, kā arī paredzēt darbības mērķus, lai ilgtspējīgo vīziju sasniegtu.

Pieteikties dalībai diskusijā aicinām, sūtot e-pasta vēstuli kaspars.rasa@kuldiga.lv, lai saņemtu pieslēgšanās saiti. Pirms diskusijas dalībniekiem tiks nosūtīti attīstības plānošanas dokumentu izstrādes konsultantu sagatavotie darba materiāli.

Atgādinām, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā šī gada jūlijā darbu uzsāka jaunizveidotais Kuldīgas novads. Viens no pirmajiem jaunās pašvaldības uzdevumiem ir izstrādāt stratēģisko attīstības redzējumu turpmākajiem gadiem, ņemot vērā katra bijušā novada – Alsungas, Skrundas, Kuldīgas – unikālo identitāti, resursus un vajadzības. Šajā procesā būtiska ir vietējās kopienas iniciatīva un sabiedrības iesaiste.

Informācijai:

Līdz šim Alsungas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2015-2030 ir teikts – Alsungas novads ir vieta ar unikālu identitāti, sakārtotu un mūsdienīgu dzīves telpu, kurā dzīvo gudri, darbīgi un radoši cilvēki, mijiedarbojoties pārvaldei, uzņēmējiem un sabiedriskām organizācijām, tiek godātas un saglabātas kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, vienlaikus radot daudzveidīgas atpūtas un kultūras pieejamību.

Skrundas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2014-2030 – Sakopts un ražīgs novads Kurzemes centrā ar sociāli un ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem.

Kuldīgas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2014-2030 – Kuldīgas novads 2030. gadā ir vienots un dzīvotspējīgs novads Kurzemes centrā ar daudzveidīgu ekonomisko darbību, augstas pievienotās vērtības produktiem un pakalpojumiem, kā arī dzīvei, darbam un atpūtai labvēlīgu vidi, raksturīgu dabas un kultūrtelpu un piesātinātu sabiedrisko dzīvi. Kuldīga – unikāla, starptautiski atpazīstama kultūras un dabas mantojuma vieta, tūrisma un radošo industriju pilsēta un reģionālas nozīmes centrs.

Vairāk informācijas:

Projekta vadītāja Ināra Groce, tālr. 29299709;

Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītājas vietnieks Kaspars Rasa, tālr. 63322235; 27840580; e-pasts: kaspars.rasa@kuldiga.lv