Aicina pieteikties darbam domes komisijās

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos darbam 15 Kuldīgas novada domes komisijās.

Komisijas locekļu kandidatūras iesniedzamas Kuldīgas novada pašvaldībā līdz 2021. gada 16. jūlijam šādām komisijām, kuru personālsastāvs tiks apstiprināts Kuldīgas novada domes 2021. gada jūlija sēdē:

Þ Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija;

Þ Izglītības komisija;

Þ Kultūras un starptautiskās sadarbības komisija;

Þ Sporta un veselības veicināšanas komisija;

Þ Dzīvokļu komisija;

Þ Transporta komisija;

Þ Vecpilsētas vides komisija;

Þ Uzņēmējdarbības atbalsta komisija;

Þ Reliģisko lietu konsultatīvā padome;

Þ Kuldīgas novada vēlēšanu komisija;

Þ Sabiedriskās kārtības komisija;

Þ Jaunatnes konsultatīvā padome;

Þ Senioru padome;

Þ Kuldīgas novada Medību koordinācijas komisija;

Þ Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija.

Kandidāti aicināti aizpildīt iesnieguma veidlapu:

Komisijas locekļa iesniegums

Vēlēšanu komisijas locekļa iesniegums

Informējam, ka tajās komisijās, kuru locekļi pieņem lēmumus, kas uzskatāmi par administratīviem aktiem, komisijas locekļiem ir valsts amatpersonas statuss.

Komisiju locekļi par darbu saņem atlīdzību (izņemot konsultatīvās padomes un Medību koordinācijas komisiju).

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 27020754, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv