Aicinām jauniešus piedalīties starpkultūru vasaras saulgriežu vainaga pīšanā

Aicinām jauniešus piedalīties starpkultūru vasaras saulgriežu vainaga pīšanā Lai veicinātu jauniešu iesaisti programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, kā arī ieskandinot Eiropas Brīvprātīgā darba projektu 20 gadu jubilejas svinības, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Rīgas jauniešu centru “Kaņieris” 21. jūnijā organizē pasākumu jauniešiem “Starpkultūru vasaras saulgriežu radošās darbnīcas”.  Radošais vasaras saulgriežu pasākums notiks Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” (Kaņiera ielā 15, Rīgā) no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00. Ieeja tajā – bez maksas.   Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem (ja jauniešiem ir interese, var uz pasākumu nākt arī tad, ja nav sasniegts 16 gadu vecums). Ikvienam būs iespēja darboties radošajās darbnīcās, uzzināt, kā vasaras saulgriežus svin citviet pasaulē, iepazīties ar jauniešiem, kuri savu Eiropas Brīvprātīgo darbu pašlaik veic tieši Latvijā, uzzināt, kā kļūt par Eiropas brīvprātīgo, kā arī kopā piedalīties aktivitātē “Iepin savu kultūru Latvijas vasaras saulgriežu vainagā”. Lai uzpītu starpkultūru Latvijas vasaras saulgriežu vainagu, ikviens pasākuma apmeklētājs aicināts līdzi ņemt pļavā plūktas Jāņuzāles (taču būsim dabas draugi un neplūksim aizsargājamo augu sarakstā iekļautos ziedus) un kādu savai kultūrai raksturīgu lietiņu, kuru iepīt vainagā. Pēc vainaga uzpīšanas tiks veikti mērīšanas darbi, kā arī ikviens pasākuma dalībnieks varēs viens vai kopā ar citiem jauniešiem fotografēties ar uzpīto vainagu. Starpkultūru vasaras saulgriežu radošās darbnīcas vadīs jaunieši – Eiropas brīvprātīgie, kas pašlaik savu brīvprātīgā aktivitāti izvēlējušies veikt Latvijā. Darbojoties radošajās darbnīcās, jaunieši neformālā gaisotnē varēs iepazīt citas valsts kultūras, uzzināt, kādi ir citu valstu jauniešu pirmie iespaidi par Latviju, kā viņi kļuva par Eiropas brīvprātīgajiem Latvijā un kas ir jādara, lai jaunieši no Latvijas kļūtu par Eiropas brīvprātīgajiem citās valstīs. Svētku programma: 15:00 – 15:15 – atklāšanas uzrunas, iesildīšanās radošajām darbnīcām; 15:15 – 16:30 – aktivitātes radošajās darbnīcās; 16:30 – 18:00 – aktivitāte “Iepin savu kultūru Latvijas vasaras saulgriežu vainagā”, neformālas sarunas, lielformāta spēles spēlēšana “Cik labi Tu pazīsti Eiropu?”, vainaga mērīšana, individuālās un grupu fotosesijas. Lai pasākuma organizatori varētu apzināt pasākuma dalībnieku skaitu, lūdzam savu dalību pasākumā pieteikt līdz 20. jūnija plkst. 15:00. Pieteikšanās anketa tiešsaistē: http://bit.ly/24ghu9D. Visi, kas aizpildījuši pieteikuma anketu, tiek gaidīti pasākumā. Atsevišķs apstiprinājuma e-pasts dalībai “Starpkultūru vasaras saulgriežu radošajās darbnīcās” netiks sūtīts. Daži fakti par vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām citviet pasaulē. Dānijā Jāņu dienu sauc par Sankt Hans aften. Tur joprojām saglabājusies tradīcija ugunskurā sadedzināt salmu lelli jeb raganu, šādi simboliski iznīcinot visu ļauno. Dāņu studentiem šajos svētkos arī ir pašiem sava tradīcija – plašā un skaļā ballītē pie dabas krūts ugunskurā sadedzināt iepriekšējā gada lekciju pierakstus. Norvēģijā vasaras saulgrieži tiek dēvēti par Sankthansaften (Jonsok), dažviet joprojām saglabājusies tradīcija šajos svētkos precēties, jo kāzas ir simbols visam jaunajam. Portugāļi savos Santos Populares svētkos nemeklē papardes ziedus, kā to darām mēs, Latvijā, bet gan viens otram dāvina bazilika stādiņus un mīlas balādes. Citas vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas aicinām iepazīt 21. jūnija pasākumā jauniešiem “Starpkultūru vasaras saulgriežu radošās darbnīcas”. Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem 2016. gads ir jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (“Jauniešu apmaiņas”,  ”Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” (tajā skaitā “Starptautiskas jauniešu iniciatīvas”); trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”. Informējam, ka saskaņā ar ES programmas “Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu iesniegšanas termiņa.  Programma “Erasmus+”sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lvsadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lvsadaļā “Erasmus+”.   Informāciju sagatavoja: Kintija Bulava Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vecākā referente Tālr.nr. 67356247 e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv