Āra mācību stunda "Koks kā meža sastāvdaļa"

Āra mācību stunda Nīkrāces pamatskola iziet dabā – šogad daudz mācību stundu tiks aizvadītas ārā, katrā gadalaikā. Āra mācību stundas tiks piemērotas katra priekšmeta skolotāja mācību programmai.   Āra mācību stundu mērķis – radīt skolēnos interesi par mežu un apkārtējo vidi caur mācību priekšmetiem. Āra mācību stundas notika Skrundas mežā, netālu no karjerām. Tika izveidotas 6 radošās darbnīcas, kurās skolotāji savos mācību priekšmetos – matemātikā, latviešu valodā, svešvalodās, dabaszinībās, sportā, orientēšanās (var iekļaut arī citus priekšmetus) – iesaistīja apkārtējo vidi un dabas materiālu izmantošanu uzdevumu veikšanai. Skolotāji grupā vai individuāli sagatavoja atklāto āra stundu 25 min. garumā, un izmantoja spēles vai aktīvās atpūtas elementus, darba lapas ar uzdevumiem, pētniecību, novērojumus, izziņas darbības, darbu ar tekstu un norakstus.  Lai darbs ritētu straujāk un skolēni būtu pamodušies, līdz norises vietai pirms stundas bija nedaudz jāpaiet kājām. Nonākot mežā, skolēni uzkoda līdzi paņemtās maizītes, kopīgi tika iepazīstināti ar darba kārtību un darbnīcu izvietojumu. Darbam sākoties, tika izveidotas 6 jauktās komandas pa vecumposmiem 1.–4. kl. grupā un 5.–9. kl. grupā. Skolēni ar lielu interesi apmeklēja izveidotās radošās darbnīcas un pildīja uzdevumus.  Matemātikas stundā vajadzēja nomērīt koku un aprēķināt, cik m³ malkas var iegūt, jāaizpilda koka pase, ierakstot vajadzīgos skaitļi, kurus iegūst, nomērot koku. Latviešu valodas stundā bija darbs ar attēliem, jāmin mīklas, jāskaita tautasdziesmas par kokiem. Jārada sajūtu gleznas, tēlaini izteicieni par meža vidi un pēc tam jāuzraksta dzejolis.  Svešvalodu darbnīcā angļu valodā pēc zīmējumiem bija jāatpazīst koki un jāsalīdzina dabā, jāatpazīst koki pēc raksturojuma, jāspēlē spēle ar meža objektu minēšanu, savukārt krievu valodā – jāzina koku nosaukumi dabā, jāsaliek puzle un jānosaka atpazīstamie objekti. Dabas zinībās skolēniem vajadzēja izvēlēties vienu koku un raksturot, kāds tas izskatās dabā, kādi ir kaimiņi uz koka un zemsedzē.  Pētījumus veica ar lielajām lupām. Bija jāatpazīst koki attēlos un jāieraksta pēc apraksta. Mežā bija jāatrod 10 dažādas norādes, kuras jāsakārto vēsturiskā secībā. Orientēšanās stacijā bija jānoteic debess puses dabā, jāpārvietojas pēc mēroga un jāveic mēroga nospraušana dabā. Sporta stundā bija jāveic kustības pa ceļu un mežu, un ar dabas materiāliem, kā arī jāsacenšas torņa likšanā. Skolēniem bija interesanti, viņiem patika šī diena. Darbošanos netraucēja pat nelielais lietutiņš, kurš ik pa laikam uzlija, jo skolēni bija apģērbušies piemēroti šādiem laika apstākļiem. Pasākuma nobeigumā visi ēda gardas pusdienas mežā, kur tās garšoja labāk nekā skolā. Teksts: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskolas skolotāja  Foto no Mārītes Vanagas personīgā arhīva