Augulis sveic labāko sociālo darbinieci Latvijā – Santu Knopkenu

Augulis sveic labāko sociālo darbinieci Latvijā – Santu Knopkenu Labklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 13. novembrī, pasniedza atzinības rakstu un balvu konkursa Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014 laureātei Skrundas novada sociālajai darbiniecei Santai Knopkenai. Viņa šogad iedzīvotāju, darba devēju un žūrijas vērtējumā atzīta par labāko sava aroda veicēju Latvijā. "Līdz ar šī konkursa īstenošanu vēlamies ne tikai uzsvērt sociālo darbinieku sniegumu, bet reizē arī pievērst sabiedrības uzmanību sociālā darba nepieciešamībai un ietekmei sabiedrības labklājības veidošanā. Ir pienācis laiks mums arvien skaļāk cildināt profesijas prestižu un celt tās nozīmību. Sociālo darbu kā valstiski svarīgu profesiju īpaši novērtējām ekonomiskās krīzes laikā, kad, pateicoties sociālo darbinieku zināšanām, profesionalitātei un ieguldītajam darbam, nodrošinājām sociālo mieru. Krīze arī deva iespēju ne tikai novērtēt sociālajā jomā strādājošo sniegto ieguldījumu, bet lika iedziļināties šo darbinieku ikdienā. Tāpēc lielu uzmanību sociālajā politikā turpmākajos gados pievērsīsim profesionāļu atbalstam, kvalifikācijai un novērtējumam," uzsver U. Augulis. Konkursa laureātus 7 nominācijās U. Augulis un Labklājības ministrija (LM) sveica konferences  Sociālā darba aktualitātes 10 gadu šķērsgriezumā - izaicinājumi un iespējas laikā. Latvijas pašvaldības sociālo dienestu vadītāju apvienības nominācijā Par inovatīvu sociālo pakalpojumu attīstīšanu atzinību saņēma Ilze Rudzīte no Skrīveru Sociālā dienesta, Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības priekšsēdētāja. Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014  nominācijā Žūrijas izvirzītais sociālais darbinieks balvu saņēma Sandra Zalcmane - patvēruma Droša māja valdes priekšsēdētāja. Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014  nominācijā Darba devēja izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks balvu saņēma Anna Laizāne no Balvu Sociālā dienesta. Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014  nominācijā Darba devēja un/vai profesionālas apvienības izvirzītais sociālās institūcijas, dienesta vadītājs balvu saņēma Ilze Rudzīte no Skrīveru Sociālā dienesta. Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014  nominācijā Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks balvu saņēma Anita Ūdre - patvēruma Droša māja sociālā darbiniece. Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014  nominācijā Iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks balvu saņēma Līvija Voroņina no Balvu Sociālā dienesta. Laureāti saņēma labklājības ministra atzinības rakstu un naudas balvu. Pretendentus konkursam Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014 varēja pieteikt gan iedzīvotāji, gan darba devēji, tam īpaši izveidotās konkursa nominācijās. Kopā konkursam pieteikti 84 sociālie darbinieki. Darba devēja vai profesionālās organizācijas izvirzījuši 20 pretendentus grupā sociālās institūcijas vadītājs, grupā sociālā dienesta sociālais darbinieks – 37 kandidātus. Savukārt iedzīvotāji pieteikuši 26 pretendentus labākā sociālā darbinieka titulam. No tiem sociālā dienesta, sociālās institūcijas sociālais darbinieks grupā pieteikti 25 kandidāti, nevalstiskā sektora sociālais darbinieks grupā – 1 kandidāts. Pretendentus izvērtēja kompetenta žūrija - žūrijas priekšsēdētājs labklājības ministrs U. Augulis, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras vadītāja Dace Erkena, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece Ilze Skrodele-Dubrovska, Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece, Cēsu sociālā dienesta vadītāja Iveta Sietiņsone, Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājs, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālā darba katedras lektors Mārtiņš Moors un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālajos un veselības jautājumos Silvija Šimfa. Atgādinām, ka LM laikā no 2014. gada 2. septembra līdz 10. oktobrim otro gadu pēc kārtas rīkoja konkursu Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014. Informāciju sagatavoja: Liene Užule, Labklājības ministra biroja vadītāja T. 67021665, 26519920 Liene.Uzule@lm.gov.lv Informācijas un foto avots: http://www.lm.gov.lv/