Bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem uzlabo veselību

Bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem uzlabo veselību No 9. līdz 13. maijam rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” Skrundas novada biedrības "Lejaskurzeme" bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem uzlaboja savu veselību, pateicoties Taipejas Misijas Latvijas Republikā, Skrundas novada pašvaldības un SIA "Anderson Baltic" atbalstam. Šajās veselības rehabilitācijas dienās, gandarījumu sniedza ne tikai tas, ka biedrības "Lejaskurzeme" bērni un jaunieši atkal varēja uzlabot savu veselību, bet arī tas ka  SIA "Sanare – KRC Jaunķemeri" jaukais personāls kārtējo reizi mūs uzņēma ar lielu mīlestību un prieku. Jaukās medicīnas speciālistes veltīja lielu uzmanību un pacietību mūsu bērniem un jauniešiem. Mammas varēja uzzināt jaunus apmācības un treniņu paņēmienus bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī savstarpēji dalīties pieredzē par to, kas izmainījies bērnu uzvedībā un attīstībā gada laikā. Rehabilitācijas programmā bija iekļauta sālsistabas terapija, Balneo-dūņu terapija, fizioterapijas nodarbības, ergoterapeita, logopēda un psihologa konsultācija un nodarbības, kā arī reitterapeita konsultācija. Biedrības "Lejaskurzeme" bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku vārdā sakām paldies Taipejas Misijai Latvijas Republikā un vēstniekam Vu kungam (Wu, Rong-chuan), Skrundas novada pašvaldībai un SIA "Anderson Baltic" par ilggadējo atbalstu rehabilitācijas rīkošanā. Teksts un foto: Sanita Ukavica, biedrības "Lejaskurzeme" vadītāja