Bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkurss

Bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkurss Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu konkursu 2015./16. mācību gada vasaras brīvlaikā, paredzot līdzfinansējumu to organizēšanā. Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīves veidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi brīvlaiku periodā. Ar prasībām iesnieguma noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties KONKURSA NOLIKUMĀ.

Nometņu vai radošo darbnīcu projekti iesniedzami Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļā, Raiņa ielā 11, Skrundā līdz š.g. 20. jūnija plkst. 17.00.
Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja