Darām kopā sev un citiem!

Darām kopā sev un citiem! 2012.gadā pavasarī Skrundas novada pašvaldība pirmo reizi bez ārvalstu finanšu piesaistes sava budžeta ietvaros izsludināja iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu „Darīsim kopā!”. Tika saņemtas 20 projekta ieceres, no kurām izvērtēšanas komisijā apstiprinātas 10, bet realizētas 9. Skrundas novada pašvaldība piešķīra 500,00 LVL līdzfinansējumu katram no apstiprinātajiem projektiem. Florbola – slidotavas laukums
Rudbāržnieki sporta laukumu iecienījuši gan kā aktīvas sportošanas, gan pastaigu, atpūtas vai vienkārši satikšanās vietu. Gada siltākajā laikā te tiek rīkotas dažādas sacensības futbolā, volejbolā un vieglatlētikā, bet ziemā sporta laukumu praktiski netika izmantots. Tāpēc O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta skolotājs Vaclovs Svažs ar domubiedriem izlēma, ka vienā sporta laukuma stūrī jāveido slidotava ar apmalēm. Vasarā šo vietu varēs izmantot kā florbola laukumu. Šādā veidā ir panākta sporta laukuma racionālāka izmantošana. Vēl tiks ierīkots apgaismojums, lai varētu sportot arī tumšajos vakaros.
Mājas sajūta
Rudbāržu pagasta veselības punkts ir izveidots 1974. gadā celtā daudzstāvu mājā. To gada laikā vidēji apmeklē 2371 iedzīvotāji. Lai radītu mājīgāku sajūtu gan pacientiem, gan mājā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, nomainītas durvis, veikts telpu kosmētiskais remonts un pamainīts arī telpu iekārtojums. Projekta vadītāja Marina Lākute uzskata, ka vesela sabiedrība ir laimes pamats.
Peldvietas „Smiltiņas” labiekārtošana
Projekta realizētāji iedzīvotāju grupa „Talkotāji” apvienojās pēc 2012. gada Lielās talkas, kuras mērķis bija sakopt vietas pie ūdenstilpnēm. Aprīlī tika veikti priekšdarbi Ventas krastā- izcirsti krūmi, salasīti atkritumi. Peldēšanas sezonas aktīvākajā periodā cilvēku iemīļotā peldvieta „Smiltiņas” tika sakopta, un tur tagad patīkamāk uzturēties. Nopļauto zālāju, uzstādītos soliņus, atkritumu urnu un pārģērbšanās kabīni atzinīgi novērtējuši arī Skrundas muižas apmeklētāji.
Nīkrāce sporto!
 Nīkrācnieki ir ļoti aktīvi florbola spēlētāji. Šo sporta veidu te iecienījuši gan pieaugušie, gan bērni. Par projektā iegūtajiem līdzekļiem Nīkrāces pamatskolā iegādātas 22 florbola nūjas, 50 bumbiņas, 10 pāru elkoņu sargu, 13 pāru ceļu sargu, 3 pāri vārtsarga cimdu. Skolas direktore Svetlana Rumpe atzīst: „Šie mazie projekti, kā viņus mēdz saukt, dod iespēju katram, kurš ir gatavs darboties un sagādāt prieku citiem. Mēs, Nīkrāces pamatskola, esam vieni no tiem, kas šādos projektos iesaistās vienmēr. Kā saka: “Kas nemēģina, tas neko arī neiegūst!” Mēs esam tikai ieguvēji. Esam ļoti priecīgi, ka pašvaldība ir iekļāvusi savā budžetā naudu šāda veida aktivitātēm. Skolēni septembrī, uzsākot jauno mācību gadu un ieraugot florbola inventāru, ar lielu prieku un sajūsmu iesaucās “Nu tik varēsim spēlēt!”
„Teikas”
Daudzīvokļu mājas Raņķu ciemata centrā Ventas ielā 4 iedzīvotāji ir vieni no tiem, kuri ir uzņēmušies apsaimniekot savu māju pašu spēkiem. Saprotot to, ka neviens cits viņu vietā nerūpēsies par mājas vizuālo tēlu, tika nomainīti 24 dzīvokļu mājai balkonu apdare un pie reizes sakopta mājas apkārtne.
Nāc ar prieku!
Jau otro gadu Skrundā, zālienā pie sociālā dienesta, Kalēju ielā 6, atrodas bērnu rotaļu laukums ar deviņiem objektiem. Tie tapuši pašu rokām, kā arī sadarbībā ar baptistu draudzi, piedaloties Nīderlandes fonda mazo projektu konkursā 2009.gadā. Šobrīd šī ir vienīgā vieta Skrundas centrā, kur maziem bērniem rotaļāties. Rotaļu laukumu jau iemīļojušas māmiņas ar maziem bērniem, skolēni, kā arī baptistu biedrības „Cerības bērni” un p/a „Sociālais dienests” apmeklētāji. Tādēļ arī tika atjaunots gājēju celiņš 70 m garumā, kas vijas cauri visam rotaļu laukumam. Jau atzinīgi nomainīto celiņa segumu novērtē māmiņas ar bērnu ratiņiem un vecākā gada gājuma cilvēki.
Cieceres atpūtas vietas ierīkošana
Jau no neatminamiem laikiem Cieceres un Kušaiņu ciema iedzīvotāji vasaras mēnešos veldzi meklē Cieceres upes krastos pie tiltiņa. Tādēļ aktīvākie ciemata iedzīvotāji par projektā iegūtajiem līdzekļiem te ir uzstādījuši pārvietojamu ģērbtuvi, kur peldētāji varētu pārģērbties un novietot savas drēbes, dvieļu žāvējamo baļķīti, kur pakarināt dvieli peldes laikā. Iekārtota atpūtas vieta ar galdiņu un soliņiem, un atkritumu urnu. Lai nodrošinātu mēbelēm ilgāku mūžu un pasargātu tās no plūdu izraisītajām sekām, tās te atradīsies tikai peldēšanās sezonā.
Jaukais lauku „Ķemertiņš”
Raņķu pagasta mājas „Ventas” saimnieki ir plaši pazīstami ar savu viesmīlību. Te tiek ļauts peldēties, atpūsties, rīkot pikniku, laivot un spēlēt pludmales volejbolu. Bieži vien cilvēkiem atpūšoties, rodas jautājums – „Bet kur es varu….?’’ Tādēļ arī aktīvie jaunieši uzcēla lauku tualeti- tautā sauktu par ķemertiņu, kur nu visi atpūsties gribētāji varēs nokārtot savas dabiskās vajadzības.
Skrundas vidusskola lepojas
Skrundas vidusskolas audzēkņi gan individuāli, gan komandās aktīvi piedalās dažādās sporta un kultūras aktivitātēs un iegūst atzinības un godalgotas vietas. Tie ir sasniegumi, ar kuriem var un vajag lepoties. Tādēļ Skrundas vidusskola kausiem, vimpeļiem, diplomiem un atzinības rakstiem veido īpašu vietu- sienu ar plauktiem. Katram, kurš ienāks skolā, būs iespēja apskatīt un iepazīties ar skolēnu sasniegumiem dažādās aktivitātēs. Par projektā iegūtajiem līdzekļiem tiks pārveidots arī skolas informatīvais stends.
Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja: “Tiekoties ar cilvēkiem, kuri ir realizējuši šos mazos projektiņus, es saprotu, ka viņi uz dzīvi skatās citādi - ar mirdzumu acīs. Šis projektu konkurss dod iespēju cilvēkiem novērtēt sevi un cilvēkus sev apkārt. Ļauj apzināties savus spēkus un apslēptajām idejām ļauj lidot, ceļot līdzi cilvēku pašnovērtējumu.’’ Informāciju apkopoja- Zane Eglīte
 Foto- Alans Perševics