Eiropas vietējās solidaritātes dienas 5.-20. novembris

Eiropas vietējās solidaritātes dienas 5.-20. novembris

2016. gadā Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību un to nacionālo asociāciju kopa nolēma kopīgi uzsākt ikgadēju divu nedēļu kampaņu, lai sekmētu to iesaisti globālās solidaritātes un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī lai atbalstītu Eiropas demokrātiskās vērtības – dažādību un solidaritāti. Un tā radās Eiropas Vietējās solidaritātes dienas!

Solidaritātes dienu ietvaros  no 5.-15. novembrim norisinās bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss "Vienoti dažādībā: Latvija un Ukraina”. 16. novembrī no plkst 15.00 Skrundas jauniešu centrā būs konkursa noslēguma pasākums. Pasākumā būs iespēja izbaudīt Latvijas un Ukrainu nacionālo rakstu zīmju spēku, garšīgu ēdienu un tiks pasniegtas balvas zīmējumu konkursa uzvarētājiem.

Savukārt 17. novembrī viesi no Ukrainas apskatīs Skrundas novadu un baudīs valsts svētku pasākumu norisi Skrundas kultūras namā, bet 18. novembrī kopā ar Igaunijas viesiem darbosies cepuru darbnīcā, pēc tam dosies pārgājienā pa Skrundu un vakarā piedalīsies lāpu gājienā. 19. novembrī ukrainas viesi iepazīs Skrundas novadu, apskatot ievērojamākās un skaistākās vietas.

 

Informāciju sagatavojusi: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja