Forums "Atbalsts uzņēmējiem" un Eksporta darbnīca Kuldīgā

Forums Lai uzzinātu, kādi ir aktuālākie atbalsta instrumenti, atbalsta programmas un pieejamais Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014.–2020. gadā un kādas ir eksporta uzsākšanas un attīstīšanas teorijas nianses, LIAA aicina 28.–29. maijā apmeklēt forumu ”Atbalsts uzņēmējiem” un Eksporta darbnīcu Kuldīgā. 2014. gada 28.–29. maijā
Kuldīgas novada domē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
Pasākuma mērķis ir esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniegt informāciju par aktuālajiem atbalsta instrumentiem, atbalsta programmām un Eiropas Savienības fondu finansējumu uzņēmējdarbībai 2014.–2020. gadā, kā arī iepazīstināt ar eksporta uzsākšanas un attīstīšanas teorijas niansēm un praktiskiem piemēriem. Piedalīties aicināti Latvijas uzņēmumu īpašnieki, eksporta speciālisti, mārketinga speciālisti un citi interesenti, kas plāno uzsākt vai vēlas attīstīt uzņēmējdarbību un eksporta aktivitātes. Foruma pirmajā dienā, 28. maijā, tiks apskatītas tēmas:
 • Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014.-2020. gadā;
 • Alternatīvas finansējuma piesaistei investīciju projektiem;
 • ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem, konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, atbalsta programmas uzņēmuma paplašināšanai;
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem;
 • Latvijas Garantiju aģentūras finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai;
 • Kas jāņem vērā, uzsākot un paplašinot eksportu;
 • Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā "Horizonts 2020".
Lai uzņēmējiem būtu iespēja iegūt informāciju atbilstoši savām interesēm, foruma pēcpusdienas programma iedalīsies divos paralēlos paneļos:
 1. Finansējums jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem;
 2. Finansējums uzņēmējiem ar pieredzi.
Piesakoties dalībai foruma pirmajā dienā, jānorāda, kuru no paneļiem plānojat apmeklēt! Foruma otrajā dienā, 29. maijā, seminārā "Eksporta darbnīca" tiks apskatītas tēmas:
 • Kompānijas profils. Uzņēmuma mājas lapa, produktu apraksts, buklets angļu valodā u.c.
 • Produkti. Kā izvēlēties produktus eksportam un kā tos sagatavot (kvalitāte, apjomi, izejvielas, iepakojums, transports u.t.t.)?
 • Tirgi un to izpēte. Kā pētīt tirgus? Informācijas resursi, atbalsta organizācijas. Kāda informācija ir jānoskaidro?
 • Eksporta stratēģija. Kāpēc nepieciešams tādu izstrādāt? Kas stratēģijā ir galvenais?
 • Eksporta plāns un tā realizācija. Produkta un iepakojuma pielāgošana tirgum, piemēroti mārketinga materiāli (mājas lapa, produktu katalogi, kas veidoti mērķa tirgus valodā un atbilst mērķa tirgu gaumei, kultūrai, prasībām, u.c.).
 • Saskarsme ar ārvalstu partneriem. Sarakste, sazvanīšanās, vizītes, kā arī biznesa kultūra un tās īpatnības konkrētajās valstīs.
Programma Dalība bez maksas. Pieteikšanās dalībai foruma pirmajā dienā līdz 27. maijam ŠEIT.
Pieteikšanās dalībai Eksporta darbnīcā līdz 27. maijam ŠEIT.
  Organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Garantiju aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju ALTUM, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru un Kuldīgas novada pašvaldību.   Informācijas avots: www.liaa.gov.lv