Ieskandināta Lielā Talka. Atvērta iespēja reģistrēt talkošanas vietas

Ieskandināta Lielā Talka. Atvērta iespēja reģistrēt talkošanas vietas

26. martā Rīgā Mežaparkā, Kokaru zālē notika Lielās Talkas ieskandināšanas pasākums, kopā pulcējot talkas koordinatorus no visas Latvijas. Pasākumā ar diskusiju par dabas saglabāšanas nozīmi cilvēces ilgtspējībai ieskandināts pirmstalkas mēnesis un atvērta iespēja reģistrēt savu izvēlēto talkošanas vietu Lielās Talkas kartē. Klātesošos ar uzrunām sveica Lielās Talkas atbalstītāji, rīkotāji un Jauniešu koris “Balsis”.

Šajā gadā Lielā Talka notiks 27. aprīlī. Lai veiksmīgi plānotu talkas dienas aktivitātes, ikkatrs aicināts ieskatīties Lielās Talkas kartē www.talkas.lv, reģistrēt savu talkošanas vietu vai izvēlēties kādu no jau pievienotajām vietām un notikumiem. Kā ierasts tiek organizētas gan sakopšanas, gan labiekārtošanas talkas, kā arī ikvienam iespēja pieteikt solo talku (tai skaitā DUO un ģimenes talkas).

Lielās Talkas koordinatori savā novadā vai pilsētā koordinē un atbild par talkas norisi visā administratīvajā teritorijā. Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme, ieskandināšanas pasākumā, uzrunājot koordinatorus, uzsvēra: “Sirsnīgs paldies par padarīto jau septiņpadsmit gadu garumā. Pateicoties koordinatoru nesavtīgajam un neatlaidīgajam darbam un ieguldījumam Latvija kļuvusi tīrāka un zaļāka. Tikai visi kopā mēs to varam izdarīt!

Klātesošos uzrunāja VARAM ministre Inga Bērziņa: “Katram ir jāsāk ar sevi. Ļoti svarīgi ir gan tas, ko mēs visi darām kopā, gan tas, ko mēs katrs individuāli darām savā mājā, savā sētā, ciemā un pilsētā. Lielā Talka kā Vislatvijas tradīcija ir veidojusies gadu gaitā un tās panākumu pamatā ir sapratne par cilvēku atbildību pret mūsu vidi un pienākumu to saglabāt nākamajām paaudzēm. Sakopjot apkārtējo vidi, mēs vienlaikus sakārtojam savu prātu un atveram savas sirdis.

Latvijas pašvaldību savienība Lielo Talku atbalsta jau no tās pirmsākumiem, tās priekšsēdētājs Gints Kaminskis, atzīmējot pašvaldību un pašvaldību koordinatoru nozīmi Lielās Talkas īstenošanas procesā atklāj: “Lepojamies un esam gandarīti, ka gadu no gada pašvaldības aktīvi piedalās šajā tradīcijā, lai mūsu vide un ikdienas dzīves telpa būtu tīra, veselīga un sakārtota. Pateicoties kopīgajam darbam, talka vairs nav stāsts tikai par atkritumu savākšanu un vides sakārtošanu. Tas ir stāsts par labākas nākotnes radīšanu jau šodien – labiekārtojot apkārtni, saglabājot dabas vērtības un vairojot zaļi domājošus paradumus dažādās dzīves jomās. Kopā ar iedzīvotājiem, aktīvajiem talkotājiem tiek radīts vēstījums nākamajām paaudzēm par rūpēm un cieņpilnu attieksmi pret dzīves telpu, līdzcilvēkiem un dabu.

Lielo Talku organizē biedrība “Pēdas LV” sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, Latvijas Pašvaldību savienību, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Eiropas Latviešu Apvienību. Atbalsta: Rimi, BluOr Bank, Mežpils alus, Getliņi Eko, DHL, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

Par Lielo Talku: Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms 16 gadiem – ar talku 2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. 16 gadu garumā talkā piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku un, salīdzinot ar pirmajiem talkas norises gadiem, atkritumu daudzums ir samazinājies vairāk nekā par pusi. Pēdējos gados arvien vairāk Lielā Talka uzsver vides izglītības un vides un cilvēka veselības ciešo saikni, tāpat notiek arvien vairāk ainavu un pagalmu labiekārtošanas darbu.

2023. gadā kopumā tika pieteiktas 1339 talkas vietas: 894 publiskās atkritumu savākšanas un 445 labiekārtošanas talkas, kā arī 183 Solo talkas.