Iespēja pieteikt vietējos ražojumus nacionālajām kvalitātes zīmēm

Iespēja pieteikt vietējos ražojumus nacionālajām kvalitātes zīmēm Birojs "Latvijas Produkts" informē par iespēju pieteikt vietējos ražojumus nacionālajām kvalitātes zīmēm – “Latvijas Produkts”, “Quality Product of Latvia” un “Dabīgs Produkts” – un saņemt atbalstu biznesa attīstībai un publicitātei. “Latvijas Produkts” ir kvalitātes zīme, kas norāda uz divām galvenajām preces vai pakalpojuma iezīmēm – izcelsmes vietu (Latviju) un kvalitāti, savukārt, kvalitātes zīme “Quality Product of Latvia” veidota ar mērķi Latvijas produkciju popularizēt un izcelt ārvalstu tirgū. Kvalitātes zīmes izveidotas, lai piešķirtu Latvijā ražotiem produktiem identitāti, tādējādi veicinot produktu un uzņēmumu atpazīstamību, apliecinot to kvalitāti un pastarpināti veicinot vietējās produkcijas pārdošanas apjomus Latvijā un ārvalstīs.

Kvalitātes zīme “Dabīgs Produkts” veidota ar mērķi veicināt dabīgu produktu patēriņu Latvijā, informēt sabiedrību par iespējām un nozīmību izvēlēties savā uzturā lietot dabīgus Latvijas produktus, kas nesatur kaitīgas vielas un tā ražošana nenodara ļaunumu organismam un dabai.

Lai atvieglotu uzņēmumu pieteikšanos šīm kvalitātes zīmēm, katrai no tām izveidota atsevišķa anketa:

Lai pieteiktos kvalitātes zīmei "Latvijas Produkts"
http://pieteikums.lv/latvijas-produkts

Lai pieteiktos kvalitātes zīmei "Dabīgs Produkts"
http://pieteikums.lv/dabigs-produkts

Lai pieteiktos kvalitātes zīmei "Quality Product of Latvia"
http://pieteikums.lv/quality-product
Informāciju sagatavoja: Ieva Rozenberga, birojs "Latvijas Produkts"