Izsludināts projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem

Izsludināts projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 02.02.2017. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursa "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās: "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts".  Informatīvais seminārs par konkursu notiks 16.01.2017. plkst. 11.45 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā (1905. gada iela 6, Kuldīgā). Tā laikā tiks sniegta skaidrojošā informācija par konkursu un atbalstāmajām aktivitātēm, varēs uzzināt, kādi projekti īstenoti 2014-2016.gadu periodā. Seminārā piedalīsies arī Jolanta Borīte, Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja, lai palīdzētu saprast, kāda veida aktivitātes īstenot darbības jomā "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100". PIESAKIES SEMINĀRAM !   PAMATINFORMĀCIJA Pieteikumu pieņemšana: līdz 2017.gada 2. februārim (personīgi, pasta zīmogs vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)                Projektu īstenošanas periods: 01.03.2017. - 01.12.2017.       Līdzfinansējums: nav Iesniedzamo pieteikumu skaits: neierobežots           Finansējums 1 projektam: līdz 1600 EUR   ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES: Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100” tiks atbalstītas aktivitātes, kas palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”, ar to saprotot aktivitātes, kas:
 • veicina vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju;
 • veicina Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 • veicina paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 • veicina valstiskuma veidošanos, attīstību un saglabāšanu;
 • veicina vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē.
Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma un http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/simtgade.html Jomā „Starpkultūru dialogs” ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina saliedētas un vienotas sabiedrības attīstību Kurzemē, Latvijā kopumā un kurās kā pamata mērķa grupa ir latvieši, veicinot to komunikāciju, izpratni un zināšanas par/ar cittautiešiem Latvijā un cittautiešiem Latvijā par/ar latviešiem, piemēram:
 • aktivitātes, kas uzlabo savstarpējo komunikāciju, izpratni un zināšanas sabiedrībā par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā;
 • aktivitātes, kas mazina stereotipus un neiecietību sabiedrībā par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.
 Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina:
 • Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
 • Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 • Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu;
 • Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.
  ATBALSTS PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM Projektu sagatavošanas laikā aicinām izmantot iespēju konsultēties gan par ideju atbilstību konkursa mērķim un atbalstāmajām aktivitātēm, gan par projekta pieteikumu kvalitatīvu aizpildīšanu:
 • Par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā: Inese Siliņa, tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 30.01.2017.);
 • Par finansēm un budžeta sastādīšanu: Elīna Immere, tel. 27111252, elina@kurzemesnvo.lv (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 30.01.2017.)
 • Vispārīgas konsultācijas krievu valodā, tai skaitā pieteikumu sagatavošanai: Rita Rozentāle, tel. 26544088,rita@kurzemesnvo.lv
  KONKURSA NOLIKUMS UN VEIDLAPAS ·         KONKURSA NOLIKUMS ·         PROJEKTU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS (1.pielikums) ·         PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100" (2.pielikums) ·         PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Starpkultūru dialogs" (3.pielikums) ·         PIETEIKUMA VEIDLAPA jomai "Mazākumtautību NVO atbalsts" (4.pielikums) ·         BUDŽETA VEIDLAPA (5.pielikums) ·         APLIECINĀJUMS (6.pielikums) Visa informācija pieejama www.kurzemesnvo.lv Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv