Jaunsargu nometne Liepājā

Jaunsargu nometne Liepājā Liepājas O. Kalpaka vidusskolā no 12. līdz 15. martam jaunsargi piedalījās 1. novada nodaļas 3. līmeņa nometnē. Uz nometni bija ieradušies jaunsargi no Liepājas, Pāvilostas, Ventspils, Kuldīgas, Talsiem, Saldus, Brocēniem, Dundagas, Rojas, Valdemārpils, Kazdangas, Skrundas, Vaiņodes, Cīravas, Auces, Bēnes, Vārmes, Tukuma, Slampes un Kandavas.  Nometnes laikā tika atkārtotas jau zināmas lietas, kā arī papildinātas zināšanas. Visos pārbaudījumos jaunsargi tika vērtēti. Jaunsargi apguva – pirmo medicīnisko palīdzību, ierindas mācību, LKI (lauku kaujas iemaņas), ieroču apmācību, orientēšanos, topogrāfiju. Nometnes noslēgumā visi saņēma apliecību par dalību 3. līmeņa nometnē. Šāda apliecība ir obligāti vajadzīga visiem VAM programmas skolēniem, kuri 12. klases beigās kārtos eksāmenu, kā arī jaunsargiem, kuri vēlēsies kārtot 4. līmeni. Katrs dalībnieks saņēma arī balviņu, un tika sveikti arī labākie jaunsargi katrā mācību nodarbībā. Nometne notika skolēnu brīvlaikā, bet ikkatrs jaunsargs, kurš bija nometnē, mājās devās ar jaunām zināšanām un draugiem, un daudz labām atmiņām.  Informāciju sagatavoja: Samanta Seņķo, Valsts aizsardzības mācības programmas skolniece un jaunsardze