Kas ir atkritumi un kā tie ietekmē apkārtējo vidi?

Kas ir atkritumi un kā tie ietekmē apkārtējo vidi? Kāpēc nepieciešams slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu? Pirmkārt, atkritumu apsaimniekošanu nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums, likums “Par pašvaldībām” un pašvaldības saistošie noteikumi.  Ikviena mājsaimniecība – pilsētā, pagastā, lauku teritorijā – rada atkritumus. Iedzīvotājiem iepērkoties veikalos, no iegādātajām precēm paliek iepakojumi – maisiņi, pudeles, papīrs utt., kā arī ik pa laikam nākas izmest nolietojušās vecās preces. Papīru iespējams sadedzināt krāsnī, bet kā atbrīvoties no pārējiem atkritumiem, kurus nav iespējams sadedzināt vai kompostēt? Kas notiks, ja tie tiks dedzināti? Un kas notiek ar tiem atkritumiem, kuru radītāji nav noslēguši līgumu par atkritumu izvešanu? Kur paliek šie atkritumi un kas par to savākšanu maksā? – Tie visbiežāk nonāk mežos vai to iedzīvotāju konteineros, kuri ir noslēguši līgumu un atkritumus nodod to apsaimniekotājam. Izmetot atkritumus mežā vai citviet dabā, tiek nodarīts milzīgs kaitējums apkārtējai videi. Tā kā šobrīd pašvaldība ir aktualizējusi jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu, tiek pārskatīti saistošie noteikumi, lai veiktu uzlabojumus un mudinātu iedzīvotājus slēgt līgumu un parūpēties par vidi sev apkārt. Kādi ir ieguvumi, slēdzot līgumu par atkritumu izvešanu?
  1. Sakopta un nepiesārņota apkārtējā vide.
  2. Iespējams noteikt, cik bieži atkritumus nepieciešams izvest.
  3. Var pieteikt papildu izvešanu, ja rodas nepieciešamība.
  4. Nodrošināta regulāra atkritumu izvešana.
  5. Iespēja saņemt lietošanā atkritumu apsaimniekotāja konteineru.
  6. Mazinās nesankcionētu “izgāztuvju” veidošana mežos, savos īpašumos vai citviet.
  7. Bioloģiski noārdāmos atkritumus atļauts kompostēt sava nekustamā īpašuma teritorijā.
Būsim atbildīgi ne tikai par tiem, ko pieradinām, bet arī par to, ko ikdienā radām, un aicināsim kaimiņus, paziņas, draugus tādiem būt. Jo svarīga ir ne tikai pašu un apkārtējo labsajūta un veselība, bet arī vide, kurā dzīvojam.  Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilustrācijas: Zaļā josta materiāli