Koncerts par godu Skolotāju dienai

Koncerts par godu Skolotāju dienai Š.g. 11. oktobrī plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā Skolotāju dienai veltītā pasākumā tiks sumināti pedagoģiskā darba jubilāri, kā arī pasniegta Gada skolotāja balva, bet plkst. 17.00 svētku noskaņu radīs savienība Raimonda Paula mūzikas izpildīšanai “Sērkociņu cehs”.   Kad rudens sevi pieteicis ar košām krāsām dabā, ir laiks teikt lielu paldies novada pedagogiem par ieguldīto darbu, par rūpēm, gādību, par nozīmīgo darbu, kas tiek ieguldīts jaunās paaudzes audzināšanā un skološanā. 11. oktobrī uz Skolotāju dienai veltīto pasākumu Skrundas kultūras namā aicinām pedagoģiskā darba jubilārus, pedagogus, skolu darbiniekus, absolventus, pensionētos skolotājus un ikvienu, kurš vēlas baudīt patīkamu sestdienas vakaru. Pasākuma laikā tiks sumināti pedagoģiskā darba jubilāri, kā arī pasniegta Gada skolotāja balva:
Skrundas Profesionālā vidusskola   O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola
ANNA LEILONE 15   AIJA VANAGA 35
LAIMONIS BIVBĀNS 15   LIENE KRŪMIŅA 20
INETA JANSONE 25   INITA OZOLA 15
GUNTIS ŠPERLINGS 35      
      Nīkrāces pamatskola
PII Liepziediņš   ELĪNA LINKOVSKA 10
SARMĪTE PAVILAITE 30   RUDĪTE ĀBOLA 15
GUNTA DREIMANE 10   DZINTRA LIEKMANE 35
         
Skrundas vidusskola   Rudbāržu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs
ILZE PRŪSE 15   SARMĪTE DENE 40
SIGNE GRĪNBERGA 20   DAIGA STABE 25
LIGITA MEŽDREIJA 30   DACE MICKUS 25
INGUNA BLOKA 30   AMANDA KUKULE 25
SILVA PĒTERSONE 40      
ANDRIS LIUKIŠS 25      
"Ceļā sastaptais, redzētais un atrastais kļūst par ceļotāja neatņemamu daļu, par avotu, kurš nerimtīgi plūstot, nes iegūto nākamajām paaudzēm." /A.Zarāns/    Teksts: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja