Kurzemes izglītības speciālisti gūst pieredzi Itālijā

Kurzemes izglītības speciālisti gūst pieredzi Itālijā No 2. līdz 6. jūnijam izglītības speciālisti no Aizputes, Alsungas, Skrundas, Talsu un Vaiņodes novada pārstāvēja Kurzemes plānošanas reģionu Erasmus+ programmas projekta sesijā Itālijā.     Kurzemes plānošanas reģions īsteno Erasmus+ programmas atbalstīto projektu “Openness to diversity trought comunity education” (ODEon; Nr. 2016-1-LV01-KA204-022704) – atvērtība dažādībai kopienu izglītībā. Projekta rezultātā plānots izstrādāt metodiskos ieteikumus pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušanai izglītībā, organizējot pieaugušo izglītotāju mācības un pieredzes apmaiņu. Darbs organizēts 3 sesijās – 2017. gada martā Kiprā Pafosā, jūnijā Itālijā Ferārā un jūlijā Latvijā Liepājā. Projekta ietvaros paredzētas diskusijas, izglītošanās un pieredzes apmaiņa par projekta tēmām. No 2. līdz 6. jūnijam projekta sesija noritēja Itālijā Ferārā sadarbībā ar sociālo teātri “Teatro Nucleo”. Projektā piedalījās pārstāvji no sadarbības partneru organizācijām Kiprā, Itālijā un Latvijā. Itālijā Kurzemes plānošanas reģionu pārstāvēja projekta vadītāja I. Muraškovska un izglītības speciālisti no Aizputes, Alsungas, Skrundas, Talsu un Vaiņodes novada.  Galvenais dalībnieku ieguvums Itālijas sesijā bija pieredze dažāda veida komunikācijā (dažādās valodās, verbālajā un īpaši – neverbālajā – komunikācijā, izmantojot mākslas un teātra elementus), kontaktu veidošana ar kolēģiem, kā arī savu un sabiedrības vajadzību un motivācijas apzināšanās pieaugušo izglītības jomā. Katrs dalībnieks ieguva praktisku pieredzi un jaunu redzējumu par pieaugušo izglītību Eiropas kopienā. Itālijas partneri praktiski demonstrēja sabiedrības integrēšanas paņēmienu ar radoša, spontāna un sabiedrībai atvērta teātra metodēm. Bieži jebkurš skatītājs, vērotājs varēja kļūt par dalībnieku.  Teksts un foto: Līksma Puķīna, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas izglītības psiholoģe