Mācāmies, kā palīdzēt ģimenēm

Mācāmies, kā palīdzēt ģimenēm Skrundas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests” informē, ka Skrundas novadā no 2013. gada decembra ir sācies projekts, kura laikā sagatavos jaunus sociālā pakalpojuma sniedzējus – ģimenes asistentus. Finansiāls atbalsts sīvā konkurencē tika gūts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas projekta ”Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents”. Projekta iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija māmiņu klubs ”Pogas” no Saldus novada Šķēdes pagasta un sadarbības partneri – Saldus un Skrundas novadu sociālie dienesti. Pamatideja – asistents kļūst par ģimenes draugu, uzticības personu un varēs kļūt par sociālo pakalpojumu sniedzēju, no kura laika gaitā sociālais dienests pirks šo pakalpojumu. Atbalsta personas, un tādi būs arī ģimeņu asistenti, paredz Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likums. Būtiski ir uzsvērt, ka asistenta pakalpojums ir nepieciešams vēl pirms ģimene nonāk krīzes situācijā vai citā neikdienišķā situācijā neizdodas tikt galā ar tik pašsaprotamiem jautājumiem. Pirmais darbs ir ģimenes asistentu 40 stundu apmācības programma, no kurām jau notikušas 32 stundas. Skrundas novadā tiek apmācīti 10 ģimenes asistenti, kuri būs gatavi palīdzēt vismaz 15 ģimenēm. Vasarā projekta laikā tiks rīkotas nometnes, kurās piedalīsies asistenti ar jau konkrētām ģimenēm. Ar nometņu dalībniekiem strādās radošo darbnīcu vadītāji, un būs dažādas lekcijas un individuālas konsultācijas pie psihologa. „Nezināt – vēl nav dzīvot, zināt – vēl nav darīt, darīt –
vēl nav gribēt. Bet zināt un darīt, ko grib, – tas ir
dzīvot.”
- Rainis - 
Teksts: Inga Eikina, sociālā darbiniece Foto no Santas Knopkenas personīgā arhīva