Nīkrāces pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Nīkrāces pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Nīkrāces pakalpojuma pārvalde informē, ka no 2020. gada 19. novembra izvietotas masas  ierobežojuma ceļazīmes (7 tonnas) uz šādiem ceļa posmiem Nīkrāces pagastā:

  • Bērzkrogs – Raņķi (6268C001) – 1,977 km;
  • Bērzkrogs – Krievkalni (6268C005) – 3,202 km;
  • Nīkrāce – Mežgaļi (6268C008) – 2,792 km;
  • Nīkrāce - Priežakrogs (6268A001) – 6,5 km;
  • Brūveri - Dejas (6268B004) – 4,445 km;
  • Dzelzgales krustojums – Mazdzelda (6268B010) – 2,605 km

 

Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja