Nīkrāces pamatskolas nakts pārgājiens

Nīkrāces pamatskolas nakts pārgājiens Mācību gadu noslēdzot, Nīkrāces pamatskolas direktore A. Sebeža ierosināja veidot jaunu tradīciju – visai skolai doties nakts pārgājienā. Lielākā daļa skolēnu un skolotāju atbalstīja šo direktores ideju, un tā, 28.–29., maijā gandrīz viss Nīkrāces pamatskolas kolektīvs un pagasta sporta organizatore I. Rītiņa, jautrā noskaņojumā devās savā pirmajā nakts pārgājienā uz Embūtes pagasta Joda dambi. Pārgājiena mērķis: iegūt zināšanas par Nīkrāces pagastu un tās tuvāko apkārtni, veicināt skolēnu patriotisma un piederības apziņu Latvijas valstij. Pie skolas plkst. 16.00 katra klase saņēma karti un pārgājiens varēja sākties. Ņemot vērā skolēnu vecumu, katra klase veica savam vecumam atbilstošu ceļa gabalu, vienīgi 7.-9. klašu skolēni gāja visu ceļa posmu, pārvarot dažādus šķēršļus līdz nonāca galamērķī. Jaunāko klašu skolēni, jaunsargu vadītājam K. Rudītim piepalīdzot, ierīkoja nometni – uzcēla teltis, sakārtoja ugunskura vietu un sporta zonu. Tika ierīkots trošu ceļš, atbilstoši visiem drošības noteikumiem. Pēc kopīgām vakariņām pie ugunskura sākās vakara jautrākā daļa – sacensības, uz kurām bija ieradušies arī vecāki, kuri aktīvi iesaistījās gan virves vilkšanas sacensībās, gan citās aktivitātēs. Vecāko klašu skolēni visas nakts garumā piedalījās dažādās sacensībās, par ko liels paldies jāsaka jaunsargu vadītājam K. Rudītim. L. Sarksne un daļa skolotāju pārvarēja sevi un nolaidās pa stāvo trošu ceļu, skolēniem tika ierīkots lēzenāks nobrauciens, tā bija vieta, kur visu laiku bija jāizstāv rinda, jo gribētāju bija ļoti daudz. Ļoti emocionāls brīdis bija ap diviem naktī, kad visi sasēdāmies ap ugunskuru un skolotājs J. Ābols sāka spēlēt ģitāru un visi dziedājām latviešu tautas dziesmas. Nenogurdināmi bija 1. klases skolēni Edvards un Diāna, kuri aktīvi piedalījās visās aktivitātēs un pirmoreiz gulēja tik lielā, apkurināmā teltī. Otrā rītā noguruši, bet jautrā noskaņojumā braucām uz skolu saņemt liecības un noskatīties prezentāciju, kuru bija sagatavojuši tie 12 skolēni un skolotāji, kuri nevēlējās doties nakts pārgājienā. Viņu uzdevums bija doties dienas pārgājienā un pēc kartes atrast lielos Nīkrāces akmeņus un Zosēnu gravu. Nakts pārgājiens, mācību gadu noslēdzot, turpmāk kļūs par jaunu, skaistu tradīciju Nīkrāces pamatskolas skolēniem. Informāciju sagatavoja: Dzintra Liekmane, Nīkrāces pamatskolas vēstures skolotāja Foto: M. Vanaga