Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

30. aprīlī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.   DARBA KĀRTĪBA  
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1 2 3 4
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu Finanšu nod.vad. I. Muceniece 107