Par pārreģistrāciju pašvaldības dzīvokļu reģistrā

Skrundas novada domes Dzīvokļu komisija aicina Skrundas novada iedzīvotājus veikt pārreģistrāciju dzīvokļu rindā palīdzības saņemšanai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, ja šī palīdzība ir aktuāla.   Pārreģistrācija jāveic līdz š.g. 30. aprīlim:
  • ierodoties Skrundas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā, pie Ingas Freimanes, Dzīvokļu komisijas sekretāres,
  • vai ierodoties pie Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces pakalpojumu pārvalžu vadītājiem,
  • vai elektroniski uz e-pasta adresi inga.freimane@skrunda.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni 63350451. Informāciju sagatavoja: Anda Vītola, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja