Projekta "Mana sociālā atbildība" sasniegto rezultātu izstāde Skrundā

Projekta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-322 ”Mana sociālā atbildība” ietvaros no 21. līdz 25. februārim veikala ”Elvi” telpās Ventas ielā 16, Skrundā, tiks eksponēta mobilā izstāde par sasniegtajiem rezultātiem projektā. Projekta mērķis ir nodrošināt vides pieejamību un veicināt vienlīdzīgas iespējas cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā, attīstot jaunus sociālos pakalpojumus – asistents-pavadonis personu ar funkcionāliem traucējumiem dalībai pasākumos publiskā vidē un īslaicīgas uzturēšanās mītne personām ar garīga rakstura traucējumiem. Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Publicitātes foto