Radoša tikšanās ar Līgu Reiteri

Radoša tikšanās ar Līgu Reiteri 12. aprīlī Skrundas pilsētas bibliotēka uz tikšanos aicināja ventiņu stāstnieci, zāļu sievu un pirtnieci Līgu Reiteri. Savā izbraukuma seminārā Līga Reitere runāja par ārstniecības augu vākšanu, uzglabāšanu un pielietošanu.   Līga Reitere uzskata, ka cilvēkam galvenā vērtība ir veselība – ja tā ir, tad būs arī maize un darbs. Viņa ir viena no retajām zāļu sievas amata praktizētājām Latvijā. Zināšanas par ārstniecības augiem iegūtas gan intuitīvi pļavā, gan studējot visu pieejamo literatūru. "Zāļu tējas ir viens no iespējamiem ārstniecības līdzekļiem līdzās zaļajām receptēm un smaržu terapijai," uzsver stāstniece. Interesants stāstījums bija arī par vārda spēku, dzīves gudrību un enerģiju. Stāstniece uzsvēra, ka mēs ļoti nenovērtējam to, cik liels spēks ir vārdam. Ja mēs to pašu tautasdziesmu skaitam savai aizsardzībai, tad tas ir jādara ar domu un spēku, nevis vienkārši tāpat. Pasākums bija plaši apmeklēts un cilvēkiem ļoti patika! Teksts un foto: Gunita Strode, Skrundas pilsētas bibliotēkas vadītāja