Rudbāržu bērnu un jauniešu centram jubileja

Rudbāržu bērnu un jauniešu centram jubileja Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notika jubilejas pasākums. Bērnu centram 10.maijā apritēja 7 gadi. Bērni pasākumā rādīja savus talantus - gan dziedāja, gan skaitīja dzejoļus. Audzinātāja Antra par godu šim pasākumam bija sacerējusi dzejoli. Uz šo pasākumu bija ieradušies arī ciemiņi no sociālā dienesta ar dāvanām un svētku cienastu. Visi gājām rotaļās un dziedājam dziesmas. Noslēgumā visi tika pacienāti ar svētku klinģeri un konfektēm. Bērni dāvanā saņēma balonus un kartiņas. Liels paldies sociāla dienesta direktorei A.Vītolai, I.Eikinai un G.Stibai par dāvanām un svētku cienastu. Teksts, un foto- Antra Bikše