Rudens pārgājiens "Pa Kalpaka taku"

Rudens pārgājiens 23. septembrī Nīkrāces pamatskolas 4.-9.klašu skolēni, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 5.-9. klašu skolēni, Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra, Cieceres internātskolas, kā arī Jaunmuižas pamatskolas skolēni un skolotāji devās rudens pārgājienā ”Pa Kalpaka taku”.  Šogad pārgājiena mērķis bija:
  • Iegūt pamatzināšanas par tuvākās apkārtnes dabas ainavām un vēsturiskajām vietām;
  • Popularizēt sporta aktivitātes kā veselīgu dzīves veidu;
  • Veicināt sadarbību starp apkārtējo novadu skolām.
Pārgājiena atbalstītāji jau otro gadu bija Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona komandieris A. Rieksts ar saviem palīgiem, Nīkrāces jaunsargu vadītājs K. Rudītis, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas jaunsargu vadītājs L. Grundmanis un Nīkrāces pagasta sporta organizatore I. Rītiņa. Katra skola saņēma uzdevumu izvēlēties īsāko maršrutu no savas skolas līdz Nocietinājuma sienai Lēnās “Latvijas armijas cīņām pret lieliniekiem 1919. g. 3. martā”, piemineklim ceļu krustojumā, kur reiz pulcējās kalpakieši, pirms celties ar kauju pāri Ventai, lai sāktu cīņu par Latvijas atbrīvošanu no lieliniekiem. Iekļauties atvēlētajā laikā nebija nemaz tik viegli, jo pa ceļam vajadzēja gan palasīt sēnes, kuras aicinoši gozējās sūnās, gan vērot apkārtnes ainavas. Nīkrāces pamatskolas skolēniem bija nepieciešama palīdzība, jo virzīšanos uz priekšu apgrūtināja tas, ka dažiem skolēniem nogurums ņēma virsroku. Kā vienmēr direktore bija tā, kura steidzās palīgā un beigu beigās arī Nīkrāces skolēni ieradās pulcēšanās vietā. Cieceres internātskolas skolēni un Jaunmuižas pamatskolas skolēni I. Rītiņas pavadībā pārgājienu sāka no bijušās Skrundas arodvidusskolas. Šo abu skolu skolēnus sagaidīja īpašs pārsteigums – Ventas forsēšana, ko nodrošināja Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljons. Ar motorlaivām celšanās pāri Ventai bija īsts piedzīvojums ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Tā kā Rudbāržu rehabilitācijas centra skolas skolēni ieradās paši pirmie, viņiem kā balva tika vizināšanās ar laivām pa Ventu. Laimīgi pārvarot visas grūtības, plkst. 12.00 sapulcējāmies pie Piemiņas sienas. Pēc svētības saņemšanas, kuru mums sniedza Latvijas armijas virskapelāns, devāmies uz Robežnieku grantskarjerām, kur mūs sagaidīja siltas pusdienas, par kurām bija parūpējusies Nīkrāces pamatskolas pavāre A. Dakša. Pēc pusdienām katrs pārgājiena dalībnieks varēja piedalīties dažādās sportiskajās aktivitātēs, kuras vadīja jaunsargu vadītājs K. Rudītis. Bija foto orientēšanās, virves vilkšana, kas izraisīja īstu cīņas azartu un jautrību, šaušana mērķī un orientēšanās pēc atmiņas. Savukārt skolēni, kuri nepiedalījās sporta aktivitātēs, varēja aplūkot ieročus, izmēģināt savu prasmi šaušanā vai arī vienkārši pasēdēt pie ugunskura, uzcept desiņas un pavērot, ko dara citi. Skrundas televīzijas sagatavoto sižetu var noskatīties šeit: Teksts un foto: Dz. Liekmane, Nīkrāces pamatskolas skolotāja