Savu izaudzēto ražu novāc ļaudis, kas iepriekš bija palīdzības saņēmēji

Savu izaudzēto ražu novāc ļaudis, kas iepriekš bija palīdzības saņēmēji 1. novembrī plkst. 15.00 Skrundas Sociālā dienesta telpās notiks biedrības “Mini SD” īstenotā projekta “Ko sēsi, to pļausi” noslēguma izstāde-degustācija. Arī šogad ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu vismaz 1200 cilvēki no trūcīgām ģimenēm 12 projektos rosīgi strādājuši, lai tagad ar bagātīgu ražu un jaunapgūtajām prasmēm iepriecinātu gan sevi, gan arī līdzcilvēkus. Kopš 2013. gada Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta centienus kļūt par saimniekiem savas saimes galdam tiem ļaudīm, kas iepriekš saņēma palīdzību no sabiedrības. Arī šogad – no agra pavasara līdz vēlam rudenim – vismaz 1200 cilvēki no trūcīgām ģimenēm 12 projektos rosīgi strādāja, lai tagad ar bagātīgu ražu un jaunapgūtajām prasmēm iepriecinātu gan sevi, gan arī līdzcilvēkus. Organizācijas projektu ietvaros sarūpēja sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus maznodrošināto ģimeņu dārzu ierīkošanai un apstādīšanai. Savukārt sniegtās konsultācijas par dārza kopšanu, ražas uzglabāšanu un konservēšanu ļāva vēl labāk sagatavoties ziemas periodam. Vairākos projektos daļa no izaudzētās ražas tiks ziedota trūkumā nonākušajiem cilvēkiem, kas nevar par sevi parūpēties paši. Aplūkojiet rezultātus skaitļos arī infografikā. Ražas svētki jau notikuši Preiļos un Ilzenē. Taču vēl piecās apdzīvotās vietās – Padurē, Zemītē, Talsos, Skrundā un Šķaunē - tie norisināsies tuvākajā laikā:
  • Piektdien, 21. oktobrī, plkst. 18:00 Kuldīgas novada Padures pagasta Deksnē, skolas telpās ražas svētkus organizē biedrība “Padure”. Novada mazpulcēni projektā “Audzēsim dārzeņus labdarībai Padurē” ir visu vasaru cītīgi strādājuši kopīgajā dārzā – audzējuši dārzeņus un novākuši tos, piedalījušies tirdziņos, kā arī daļu no izaudzētā ziedojuši labdarībai. Šajā projektā iesaistījušies 46 Kuldīgas alternatīvās sākumskolas Padures filiāles skolnieki un 14 skolas darbinieki.
  • Svētdien, 23.oktobrī, plkst. 13:00 Zemītes tautas namā svētkus organizē Kandavas novada iespēju fonds. Projekta “Dari, baudi, dalies! Kandavas novadā” noslēguma pasākums pulcēs ģimenes, kuras iesaistījās projektā.  Dalībnieki cienāsies ar izaudzēto un dalīsies iespaidos par kopīgi paveikto. Kandavas novadā projektā iesaistījušās 22 ģimenes, kopā vairāk nekā 100 cilvēku.
  • Sestdien, 29.oktobrī, plkst. 11:00 Talsos, Brīvības ielā 17a, Andrejzālē norisināsies Talsu novada fonda pasākums “Kino pagrabiņš” ar videofilmas pirmizrādi. Tās galvenie varoņi - projekta “paši VARAM – paši DARĀM” dalībnieki. Tādējādi varēs uzzināt par katras projektā iesaistītās ģimenes ieguvumiem, kā arī stāstiem par darbu mazdārziņā un īpašajām receptēm ražas pārstrādē. Arī šī projekta dalībnieki daļu no izaudzētās ražas nodos citām maznodrošinātām ģimenēm. Projektā iesaistījusies 71 ģimene - kopā 272 cilvēki, no kuriem 132 ir bērni.
  • Otrdien, 1.novembrī, plkst. 15:00 Skrundā, Kalēju ielā 4, Sociālā dienesta telpās notiks biedrības “Mini SD” īstenotā projekta “Ko sēsi, to pļausi” noslēguma izstāde-degustācija. Novadnieki sanāks kopā, lai padalītos ar projekta laikā izaudzēto un ziemas krājumiem sagatavoto. Projektā iesaistījušies vairāk nekā 20 dalībnieki, tostarp bērni un jaunieši.
  • Novembrī ražas svētki notiks arī Dagdas novada Šķaunē. Tos organizēs Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļa.
2013. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds labdarības programmā „Maizes rieciens” sāka atbalstu līdzdarbības pasākumiem, iesaistot labdarības virtuvju apmeklētājus un citus mazaizsargātos iedzīvotājus praktiskās aktivitātēs savas dzīves uzlabošanā. Trīs sezonās līdzdarbības projektu dalībnieku skaits palielinājies 3 reizes, kas liecina par pieaugošo interesi iepriekš palīdzības saņēmējiem pašiem rūpēties par sevi un savu saimi. Šo gadu laikā atbalstu saņēmuši 28 organizāciju projekti, iesaistot 2365 palīdzības saņēmējus, tostarp bērnus. Šogad atbalstītajos projektos iesaistījās un labumu guva vismaz 1200 iedzīvotāji daudzviet reģionos.     Informāciju sagatavoja: Diana Germane, Borisa un Ināras Teterevu fonda sabiedrisko attiecību speciāliste diana.germane@teterevufonds.lv www.teterevufonds.lv