Septembris Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Septembris Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā Septembrī skolēni Rudbāržos ne vien uzsāka jauno mācību gadu, bet arī devās tradicionālajā rudens pārgājienā, piedalījās Dzejas maratonā ar moto “Kad septembra nemiers no purva sauc dzērves laukā...” un Olimpiskajā dienā, kā arī svinēja Miķeļdienu. Rudens pārgājiens Kā katru rudeni Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni devās rudens pārgājienā, lai pēc vasaras atkal ciešāk sadraudzētos, lai iepazītu dabu un dažādus ievērojamus objektus Rudbāržu apkārtnē, lai sajustu viens otru, lai savāktu dabas materiālus nodarbībām mūsu jaunākajiem – bērnudārza bērniem. Atgriežoties mājās no tuvākām un tālākām apkārtnes vietām, skolēni izveidoja pārgājienu aprakstus un skolas līnijā dalījās redzētajā ar citiem. Pašreiz jauka un interesanta pārgājienu aprakstu izstāde aplūkojama skolas gaitenī. Radās iespaids, ka laiks nebija velti tērēts un visi bija apmierināti ar paveikto. FOTOGALERIJA   Dzejas stunda 25. septembrī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika Dzejas stunda, kas šoreiz tika nodēvēta par Dzejas maratonu ar moto “Kad septembra nemiers no purva sauc dzērves laukā...” /Māris Čaklais/, kurā visi tika aicināti ņemt līdzi ziedus, pīlādžu zarus, DZEJU sevī un DZEJAI par labu noskaņotu prātu. Programmā tika pārstāvēti divdesmit pieci latviešu dzejnieki, kā arī četri autori no pašu skolēnu vidus: Andžela Balcere, Donāts Lieljuksis, Austris Mariss Cērmanis un Guntris Stepiņš. Pasākumā uzstājās gandrīz visi skolēni no 1. līdz 9. klasei, kā arī daži skolotāji – dzeju runāja skolotājas Ina Meistere, Aija Vanaga un direktors Dzintars Strauts. Daļa audzēkņu bija sagatavojuši prezentācijas par saviem izvēlētajiem autoriem, bet visu programmas norises gaitu caurvija informācija uz ekrāna: dzejnieku portreti, dzīves gadi, Dzejas stundas dalībnieku vārdi un pašu zīmētas izvēlēto dzejoļu ilustrācijas. Daļa skolēnu, kuri uzstājās, tika raksturoti īsām dzejas rindām ar humora pieskaņu, ko bija sagatavojusi šīs stundas organizētāja, latviešu valodas skolotāja Maija Ancīte. Zālē valdīja brīva un patīkama atmosfēra. Pēc notikušā pārrunājot iespaidus, visi – gan lieli, gan mazi, atzina, ka bijis interesanti, pat jautri. Katrā gadījumā šis bija pasākums, kurš paliks atmiņā visiem.            FOTOGALERIJA   Olimpiskā diena 26. septembrī arī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas saime iesaistījās pasākumā “Olimpiskā diena 2014”, kad tāpat kā visās pasākuma norises vietās Latvijā dienu sākām ar olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Olimpiskajā dienā sporta skolotājs Vaclovs Svažs organizēja sacensības vairākās sporta disciplīnās: visu klašu skolēni sacentās tāllēkšanā, bija bumbiņas mešanas sacensības un 280 m apļa skrējiens, bet īsās distances garums atšķīrās pa vecuma grupām: 1.-4. klašu skolēni skrēja 30 m, 5.-6. klašu skolēni – 60 m, 7.-9. klašu skolēni – 100 m. Olimpiskās dienas startu labākie sasniegumi bija skolēniem, kuri guva uzvaras visās disciplīnās. 1.-2. klašu grupā uzvarēja Sanija Freimane, 3.-4. klašu grupā uzvarēja Ralfs Bauermeisters, 5.-6. klašu grupā uzvarēja Guntris Stepiņš, bet 7.-8. klašu grupā uzvarēja Elvis Staņevičs.                  FOTOGALERIJA   Miķeļdiena Lai vai kā un lai vai kurš, bet Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā tomēr mākam arī dziedāt latviešu dziesmas un pat dancot latviešu tradīciju svētkos. 29. septembrī, kā katru gadu, svinējām Miķeļus ar ziedu un dārzeņu izstādi, ar kopīgu dziedāšanu un dejošanu, un galvenais – ar tirgošanos Miķeļdienas tirgū. Pasākumā priecēja tas, ka piedalījās arī daļa vecāko klašu skolēnu. Paldies Zentai Denei par muzicēšanu kopā ar skolēniem, paldies ģimenēm, kas atbalstīja savus lolojumus, gan piedaloties ziedu un dārzeņu izstādē, gan tirgojoties tirdziņā. FOTOGALERIJA Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dzintars Strauts un Aija Vanaga