SIA "Eko Kurzeme" informē

SIA Cienījamais Skrundas novada iedzīvotāj! Informējam, ka Liepājas reģiona atkritumu poligons ar šā gada 5. novembri ir paaugstinājis sadzīves atkritumu noglabāšanas tarifu no 31,86 EUR/t uz 35,42 EUR/t. Pamatojoties uz to, SIA "Eko Kurzeme" ar 2016. gada 1. janvāri par 5% paaugstina atkritumu apsaimniekošanas tarifu, Skrundas novadā no 8,45 EUR/m3 uz 8.88 EUR/m3.