Skrundas jaunieši IERAUGA, IZZINA un IESAISTĀS!

Skrundas jaunieši IERAUGA, IZZINA un IESAISTĀS! Skrundas novada pašvaldība saņēmusi finansiālu atbalstu projekta ”Ieraugi! Izzini! Iesaisties!” ieviešanai, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Lai to īstenotu, augusts tika pasludināts par jauniešu mēnesi, kad visa mēneša garumā Skrundas novada jaunieši ieraudzīja, izzināja un iesaistījās. Projekta mērķis ir, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, veicināt jauniešu uzņēmību, personības attīstību, piederības un pienākuma apziņu, kā arī popularizēt veselīgu dzīves viedu. Projekta ietvaros tiek organizēta lietderīga brīvā laika pavadīšana Skrundas jauniešu centrā, veicināta brīvprātīgā darba popularizēšana jauniešu vidū Skrundas novadā, kā arī jaunieši īsteno savas iniciatīvas dažādās āra un veselību veicinošās aktivitātēs, gūstot jaunas zināšanas un prasmes un izzinot savas spējas un savus iekšējos resursus. Projekta īstenošanu iesākām ar aktivitāti “Mācies gatavot!” Pirmajā reizē apguvām Šveices nacionālā ēdiena Rakletes tapšanas nianses. Aktivitātes mērķis bija ne tikai mācīšanās darot un dzīvei noderīgu prasmju ieguve, bet arī neformālās komunikācijas veicināšana. Liela daļa projekta aktivitāšu bija vērstas uz jauniešu iniciatīvu īstenošanu. Viena no idejām bija organizēt rotaļu pēcpusdienas bērniem.  Visu augustu ceturtdienās Skrundas brīvprātīgie jaunieši kopā ar klaunu Pankūciņu aicināja uz lielisku kopā būšanu Skrundas jauniešu centra pagalmā Amatnieku ielā 1. Atsaucība no bērnu, viņu vecāku un vecvecāku puses bija milzīga. Visi kopā darbojās radoši, piedalījās rotaļās, sportoja, dejoja un zīmēja. Augusta nogalē Skrundas brīvprātīgie jaunieši devās uz Veselības un sociālās aprūpes centru pie tur dzīvojošajiem senioriem, kuri laika gaitā kļuvuši par mūsu mīļdraugiem. Pasākuma laikā jaunieši kopā ar senioriem izgatavoja telpu dekorus, atpazina dažādu valstu karogus un dalījās stāstos par šīm valstīm. Caur piedzīvojuma izglītību, kas ir brīvā dabā organizēts mācību process, Skrundas novada jaunieši izzināja savu personību. Ielūkojoties savas personības dzīlēs un apzinot savas spējas un resursus, viņi apguva prasmes virzīties uz SAVU mērķu sasniegšanu. Ne mazums pūļu un drosmes prasīja jauniešu uzdrīkstēšanās doties nakts laivu braucienā pa Daugavu un Rīgas kanāliem.  Jaunieši apmācību laikā veica uzdevumus uz zemajām un augstajām virvēm, piedzīvoja brīvo kritienu, mācījās sadarboties komandā nakts stratēģiskajā spēlē un guva citas dzīvei noderīgas prasmes caur pašu piedzīvoto. Septembrī katru pirmdienu Skrundas jauniešu centrs aicina apmeklēt veselību veicinošus pasākumus “Dod sirdij spēku!” To laikā jauniešiem būs iespēja mūzikas ritmos nodoties dejas vilinājumam, atgādinot, ka deja palīdz atraisīt cilvēka personību, sniedz lielisku prāta un ķermeņa treniņu. Vairāk kustēsimies, būsim veseli! Lai viss būtu līdzsvarā, mācīsimies arī gatavot ko veselīgu un gardu, kā arī dosimies vēstures izziņas pārgājienā, kura laikā iepazīsim savu novadu. Seko informācijai Skrundas jauniešu centra Twitter kontā @SkrundasJ un uzzini visu par plānotajām aktivitātēm Skrundas jauniešu centrā! Teksts: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Foto: Skrundas jauniešu centrs