Skrundas jauniešu centrs „uzņem apgriezienus”!

Skrundas jauniešu centrs „uzņem apgriezienus”! Skrundas jauniešu centrs līdz šim piedāvājis visdažādākās aktivitātes jauniešiem- gan filmu vakarus, gan pieredzes apmaiņas braucienus, gan neformālās izglītības pasākumus, gan daudzveidīgas radošās darbnīcas, gan āra aktivitātes ar moto „Iepazīsti savu novadu!”, kā arī popularizējis brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. Ir liels gandarījums par jauniešu aktivitāti un iniciatīvām. Atskatoties uz brīvprātīgo jauniešu paveikto, jāmin, ka Skrundas jauniešu centram izveidojusies veiksmīga sadarbība ne tikai ar Skrundas kultūras centru, PII „Liepziediņš”, bet arī ar Skrundas sociālo dienestu.
Skrundas brīvprātīgie jaunieši iesaistījās Skrundas pilsētas svētku norises nodrošināšanā. Atsaucās 17 jaunieši, kuri labprāt palīdzēja svētku organizatoriem divu dienu garumā. Neskatoties uz to, ka piektdienas vakars pārsteidza ar lietu, brīvprātīgie jaunieši bija gandarīti, ka var iesaistīties. Sestdienas pasākumi Zinīšu pilsētiņā prasīja ne mazums brīvprātīgo jauniešu pūļu, jo pilsētiņu apmeklēja ļoti daudz bērnu, kur katram tika izdalītas kartītes, lai varētu sakrāt zīmodziņus un laimes akacī tikt pie dāvaniņas. Jaunieši lieliski prezentēja arī Skrundas jauniešu centru, kura stends tika izvietots vienuviet ar novada izglītības iestāžu informatīvajiem stendiem. Noteikti jāpiemin, ka svētku ietvaros notikušās Zivju dienas finansiāli atbalstīja biedrība „Darīsim paši!” EZF projekta „Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana” ietvaros.
Turpinot sadarbību ar PII „Liepziediņš”, jaunieši vada rotaļu pēcpusdienas bērniem. Bērni un jaunieši jau izveidojuši draudzības saikni, jo uz ielas viens otru jau atpazīst un sirsnīgi sveicinās.
Kā jaunums jāpiemin uzsāktā sadarbība ar Skrundas sociālo dienestu. Sākotnēji jaunieši piedalījās Skrundas pašvaldības informatīvā izdevuma izdalē, nodrošinot, lai ikvienā mājā Skrundā nonāktu informācija par aktualitātēm Skrundas novadā. Turpmāk plānots veikt aktivitātes, kas saistītas ar palīdzību vecākajai paaudzei un personām ar kustību traucējumiem, jo noteikti atradīsies kāds darbiņš, kur būs jāpieliek brīvprātīgo jauniešu roka.

Radošajās darbnīcās tapušas gan rotas, gan apsveikumi māmiņām un absolventiem.
Jauniešu centrs lielu uzmanību pievērš arī neformālās izglītības nozīmīgumam. Piesaistīti zinoši speciālisti, kas stāstījuši par budžeta plānošanas nozīmīgumu, jauniešu drošību un tiesībām, projektu sagatavošanu un investīciju piesaistes iespējām.
Plānota arī sadarbība ar Latvijas lauku un konsultāciju izglītības centru, kura uzdevums ir popularizēt dzīves un saimniekošanas iespējas lauku vidē. Kopā dosimies iepazīt tuvākas un tālākas lauku saimniecības, kuras kalpo kā paraugs, kā saimniekot efektīvi, sniedzot pienesumu visai Latvijas ekonomikai. Šai sakarā jāatgādina, ka vēl ir iespējams pieteikties braucienam uz Durbes novada saimniecībām 17.jūnijā. Pieteikties Baibai pa t.29852292.
Mēs turpināsim domāt un sapņot, ka reiz būsim paši savās telpās, ka paši varēsim iekārtot savu „štābiņu”, jo svarīgākais ir zināt, ko mēs vēlamies, un vēlmes, sapņi un ieceres mēdz piepildīties!
Teksts un foto- Baiba Eversone, jaunatnes lietu speciāliste.