Skrundas novada pašvaldība informē

Skrundas novada pašvaldība informē Skrundas novada pašvaldība informē, ka par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli ir iecelts Kaspars Kutuļsks un ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas stājas spēkā 2017. gada 1. martā. Jauni speciālisti SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Skrundas novada dome 2016. gada 12. decembra ārkārtas sēdē nolēma ar 2017. gada 2. janvāri par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli iecelt Kasparu Kutuļsku (sēdes protokols PIEEJAMS ŠEIT). Savukārt  namu apsaimniekotāja pienākumus kopš decembra veic Uldis Zariņš. Speciālistu kontaktinformācija pieejama SIA “Skrundas komunālā saimniecība” mājaslapā sks.lv. Izmaiņas tarifos ar 1. martu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2016. gada 29. decembrī padomes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 174 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrundas komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”, ar 2017. gada 1. martu nosakot šādus SIA "Skrundas komunālā saimniecība" tarifus:
  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,04 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,10 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 174 kopija ir PIEEJAMA ŠEIT. Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists