Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 24. līdz 30. novembrim

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 24. līdz 30. novembrim 24. novembris, pirmdiena
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā brīvprātīgo jauniešu iniciatīva "Dāvanu darbnīca". Ja proti šūt un izšūt, konstruēt, piegriezt, nāc palīgā! Ja neproti, nāc bariņā, iemācīsim!
25. novembris, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
26. novembris, trešdiena
 • 10.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes un apbūves "Jasmīni" – izsole. IZSOLES NOTEIKUMI.
 • 10.00 Nīkrāces Saieta namā notiks nodarbība bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Emocionālā inteliģence", kuru vadīs Inga Pumpuriņa. Sīkāka informācija pie Santas Knopkenas (t. 29254339) vai Agitas Gorsvānes.
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā radošā darbnīca “Telpu dekori”. Līdzi jāņem dabas materiāli, kuri izmantojami telpu dekoru radīšanai.
 • 17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Veselīga uztura kluba nodarbība, vada A. Feldmane.
 • 17.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Emīlijas Seklītes vadībā notiks pērļošanas nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
 • 18.00 Skrundas kultūras nama 3. stāva zālītē notiks ārstnieciskā vingrošana. Tuvāka informācija pa tālr. 29427990 (Inese).
27. novembris, ceturtdiena
 • 8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes sēde. LASĪT VAIRĀK.
 • 13.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Daces Saulgriezes vadībā notiks radošās nodarbības. Nodarbības ir bez maksas, tikai līdzi jāņem materiāli.
 • 17.15 Alternatīvās aprūpes dienas centrā datorgrafikas nodarbība, vada datorgrafiķis Leo Lepe.
29. novembris, sestdiena
 • Svecīšu vakars Skrundas kapsētās:
o    15.00 – Sila kapos; o    16.00 Skrundas Baznīcas kapos.