Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 28. janvāra līdz 3. februārim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 28. janvāra līdz 3. februārim

29. janvāris, otrdiena

 • Karoga diena un sacensības “Jaunie Skrundas sargi”.
 • Plkst. 10.00 Karoga dienas atklāšana Skrundas ev.lut. baznīcā.
 • No plkst. 11.00-15.00 piedzīvojumu spēle “Jaunie Skrundas sargi”, kas notiks Skrundas pilsētas un kultūras nama apkārtnē.
 • Plkst. 16.00 Karoga gājiens no Skrundas vidusskolas līdz piemiņas akmenim. Skrundas vidusskolas stadionā tiks iznesta Latvijā lielākais valsts karogs. Pēc tam piemiņas brīdis un spēles “Jaunie Skrundas sargi” uzvarētāju apbalvošana.
 • Visas dienas garumā Liepājas ielā būs apskatāmas bruņojuma tehnikas vienības un ieroči.
 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

30. janvāris, trešdiena

 • Plkst. 10.00 tikšanās Māmiņu skolā, kur būs iespēja uzšūt savu iepirkumu somu.
 • Plkst. 14.30 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā kopā ar Jāni gatavosim keksiņus.
 • Plkst. 16.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē skrundenieces Vitas Eglītes pirmās grāmatas “Trīsreiz nogalināts” prezentācija.

31. janvāris, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes sēde.

3. februāris, svētdiena

 • Sākas Skrundas novada 7. atklātās ziemas sporta spēles. Tiekamies plkst. 10.00 strītbola sacensībās Skrundas vidusskolas sporta zālē. Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv. Ziemas sporta spēles norisināsies no 3. februāra līdz 9. martam.

 

Citas ziņas:

 • No 28. janvāra līdz 1. februārim Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā dosim otro dzīvi žurnāliem.
 • No 2. līdz 31. janvārim Raņķu bibliotēkā Daces Pušīlovas darbu izstāde.
 • No 3. līdz 31. janvārim Rudbāržu bibliotēkā literatūras izstāde “Romāns gariem ziemas vakariem”.
 • No 1. līdz 31. janvārim Nīkrāces bibliotēkā bērnu zīmējumu izstāde “Cūka – 2019. gada dzīvnieks”.
 • Informējam, ka vingrošanas nodarbības Skrundā un Rudbāržos nenotiks līdz pavasarim.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 2570880