Sociālo darbinieku izbraukuma sēde Raņķos

29.novembrī Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” darbinieki devās uz kārtējo izbraukuma sēdi, kura šajā nedēļā notika Raņķos, lai lemtu par iedzīvotāju iesniegumiem, kuri saņemti no 22. - 29.novembrim.
Tika spriests par saldumu paciņu dāvināšanu pirmsskolas vecuma bērniem, vientuļiem pensionāriem, kā arī plānoti labdarības pasākumu apmeklējumi decembra mēnesī.
Noslēdzoties 80 latu stipendiātu programmai, sociālie darbinieki prognozē GMI pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu turpmākajos mēnešos.
Sociālie darbinieki apskatīja Raņķu pagasta pārvaldi, jauniešu centru, bibliotēku, muzeju, kā arī sociālo dzīvokli.
Nākamā Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” darbinieku sēde notiks 6. decembrī Skrundā – P/A „Sociālais dienests”.
Skrundas novada
P/A "Sociālais dienests"
direktore Anda Vītola
26667415