Topošie studenti aicināti pieteikties stipendijām

Topošie studenti aicināti pieteikties stipendijām Līdz 11. martam 12. klašu skolēni ir aicināti pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Uzmanību! Līdz 11. martam varēs pieteikties ne vien tradicionāli piedāvātajām “Ceļamaize” un M.M.V. Petkevičas piemiņas stipendijām studijām Latvijas Universitātē, bet arī divām novadu pašvaldību stipendijām studijām jebkurā no Latvijas augstskolām. Pieteikties stipendijām ir iespējams, aizpildot attiecīgu tiešsaistes pieteikuma anketu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus mājas lapā www.fonds.lv. Lai pieteiktos stipendijām, abiturienta vidējai atzīmei ir jābūt augstākai par 7,5 ballēm. M.M.V. Petkevičas piemiņas stipendijas pretendentiem, piesakoties stipendijai, nepieciešams pievienot arī izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai apgrūtināto sociālo stāvokli. Šogad no 1. februāra līdz 11. martam topošie pirmkursnieki – Salaspils vai Engures novada pašvaldībā vismaz vienu gadu deklarētie jaunieši - varēs pieteikties attiecīgā novada stipendijai studijām jebkurā no Latvijas augstskolām. Pieteikšanās Jelgavas un Saldus novada pašvaldības stipendijām notiks 2016. gada rudenī. Stipendiju pretendenti nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvēji, kā arī LU darbinieki. Stipendija „Ceļamaize”
 • Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;
 • Stipendijas apmērs: 2200 EUR/akad. gadā;
 • Nosacījumi saņemšanai: izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;
 • Pieteikšanās anketa: www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai
M.M.V. Petkevičas piemiņas stipendija
 • Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;
 • Stipendijas apmērs: 2200 EUR/akad. gadā;
 • Nosacījumi saņemšanai: nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;
 • Pieteikšanās anketa: www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai
Novadu pašvaldību stipendijas
 • Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas jebkura no Latvijas augstskolām;
 • Stipendijas apmērs: 1420 EUR–1600 EUR/akad. gadā
 • Nosacījumi saņemšanai: vismaz vienu gadu deklarētā dzīvesvieta attiecīgā novada pašvaldības teritorijā, izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;
 • Pieteikšanās anketa: www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai
2016./2017. akadēmiskajā gadā LU Fonds piedāvās vairāk nekā 20 dažādas mecenātu stipendijas Latvijas Universitātes un citu augstskolu studentiem. Nākamā pieteikšanās stipendijām notiks 2016. gada rudenī. Aktuālā informācija par stipendijām, pieteikšanās noteikumiem un LU Fonda stipendiātiem atrodama www.fonds.lv un www.facebook.com/LUFonds Teksts: Nataļja Kornišova, LU Fonda komunikācijas speciāliste +371 67244120  www.fonds.lv | facebook.com/LUFonds Foto no LU fotoarhīva